Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 50/2022

 

 

 

 

 

Akcyza i Podatek Akcyzowy

 
Serwis Instytutu Studiów Podatkowych pod redakcją naukową prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego zawierający informacje, interpretacje, komentarze, orzecznictwo oraz publicystykę dotyczącą akcyzy i podatku akcyzowego w Polsce i Unii Europejskiej.

 

 

 

 

 

Spis treści:

OBRÓT WYROBAMI AKCYZOWYMI

  1.  W jaki sposób organ ma dokonać weryfikacji podstawy opodatkowania – Marek Zagórski
  2.  Rejestracja ACK-PR nie wystarczy do skorzystania ze zwolnienia z akcyzy – Maciej Jendraszczyk

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW ENERGETYCZNYCH

  1. Nielegalny pobór energii elektrycznej Marek Zagórski
  2. Nabywanie pyłu węglowego do produkcji mieszanek bitumicznych a obowiązki deklaracyjne i ewidencyjne w podatku akcyzowymJoanna Kiszka

OPODATKOWANIE AKCYZĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

  1. Certyfikaty małego producenta napojów alkoholowych – projektowane zmiany – Joanna Kiszka

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW TYTONIOWYCH

  1. Opodatkowanie podatkiem akcyzowym gliceryny i glikolu propylenowegoMarek Zagórski

OPODATKOWANIE AKCYZĄ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

  1. Możliwość przeprowadzenia oględzin pojazdu przed wydaniem dokumentu o braku obowiązku zapłaty akcyzyMaciej Jendraszczyk