Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 53/2023

 

 

 

 

 

Akcyza i Podatek Akcyzowy

 
Serwis Instytutu Studiów Podatkowych pod redakcją naukową prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego zawierający informacje, interpretacje, komentarze, orzecznictwo oraz publicystykę dotyczącą akcyzy i podatku akcyzowego w Polsce i Unii Europejskiej.

 

 

 

 

 

Szczęśliwych chwil, sukcesów i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku życzą

Zarząd i Pracownicy Grupy Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy.

 

 

Spis treści:

Tekst prof. Witolda Modzelewskiego: Czy kryzys fiskalny wymusi podwyżki podatku akcyzowego?

OBRÓT WYROBAMI AKCYZOWYMI

  1. Obowiązki deklaracyjne podatników akcyzy – Marek Zagórski         

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW ENERGETYCZNYCH

  1. Ewidencja zużycia energii wytworzonej z instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW – obecny stan prawny i projektowane zmiany regulacji – Joanna Kiszka
  2. Fotowoltaika a obowiązek prowadzenia ewidencji ilościowej – Maciej Jendraszczyk
  3. Obowiązek sporządzania deklaracji na potrzeby podatku akcyzowego przy produkcji energii elektrycznej za pomocą instalacji fotowoltaicznej – Maciej Jendraszczyk

OPODATKOWANIE AKCYZĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

  1. Zwolnienie z akcyzy alkoholu etylowego używanego do wytwarzania produktów leczniczych – wyrok TSUE w sprawie Komisja przeciwko Polsce – Joanna Kiszka
  2. Alkohol zawarty w wyrobach perfumeryjnych a charakter konsumpcyjny – Malwina Sik

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW TYTONIOWYCH

  1. Akcyza od suszu tytoniowego tymczasowo powierzonego innemu podmiotowi w celu fumigacji – Marek Zagórski

OPODATKOWANIE AKCYZĄ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

  1. Zwrot podatku akcyzowego zapłaconego w kraju od samochodu osobowego, w przypadku jego dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu – Marek Zagórski
  2. Ustalenie wartości pojazdu w oparciu o współczynnik zbywalności – Malwina Sik