Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 9/2018

Akcyza i Podatek Akcyzowy

 
Serwis Instytutu Studiów Podatkowych pod redakcją naukową prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego zawierający informacje, interpretacje, komentarze, orzecznictwo oraz publicystykę dotyczącą akcyzy i podatku akcyzowego w Polsce i Unii Europejskiej.

 

 

 

 

Spis treści:

Tekst prof. Witolda Modzelewskiego: Uszczelnienie akcyzy dopiero w 2020 r.?

 

Obrót wyrobami akcyzowymi

 1. Stawki akcyzy na wyroby energetyczne ? zmiany od 1 stycznia 2019 r. ? Malwina Sik
 2. Zmiany regulacji podatku akcyzowego w projekcie ustawy z 25 września 2018 r. o uproszczeniach dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. ? Joanna Kiszka
 3. Nowe wzory dokumentów związanych z rejestracją na potrzeby podatku akcyzowego ? Maciej Jendraszczyk
 4. Nowe przepisy dotyczące stosowania zwolnień z akcyzy ? Agata Strocka
 5. Rozporządzenie dotyczące kontroli wyrobów akcyzowych do zmiany – Agata Strocka
 6. Zwrot akcyzy dla podmiotów, które zakupiły wyrób akcyzowy od podmiotu, który zapłacił akcyzę w cenie wyrobu ? NSA pro unijną wykładnią przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. wprowadza bezpośrednią skuteczność przepisów Dyrektywy ? Alan Lipnicki
 7. Kontrola celno-skarbowa a obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych ? Rafał Linka
 8. Zmiana rozporządzenia a obniżenie kwoty akcyzy w kolejnych miesiącach, aż do wyczerpania całej kwoty nadpłaty ? Maciej Jendraszczyk
 9. Recykling odpadów poprodukcyjnych w składzie podatkowym ? Kacper Wolak
 10. Uznanie Spółki odpowiedzialnej za transport wyrobów akcyzowych za podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu ? Kacper Wolak
 11. Właściwości fizykochemiczne potwierdzone w badaniach laboratoryjnych jako główna i determinanta kodu nomenklatury scalonej ? Alan Lipnicki
 12. Kwotę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy ustalić z uwzględnieniem rocznego limitu. ? Alan Lipnicki

 

 

Opodatkowanie akcyzą wyrobów energetycznych

 1. Czy olej porafinacyjny klasyfikowany do kodu CN 2710 12 15 w chwili wprowadzenia do składu podatkowego stanowi paliwo silnikowe? ? Joanna Kiszka
 2. Zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej uzyskiwanej z odnawialnych źródeł energii. ? Malwina Sik
 3. Zwolnienie z akcyzy paliwa odrzutowego nabywanego do samolotu wykorzystywanego na własne cele rekreacyjne ? Maciej Jendraszczyk
 4. WSA: metody szacowania energii elektrycznej nie są przedmiotem urzędowej interpretacji prawa podatkowego ? Marek Zagórski
 5. Zwolnienie w zakresie podatku akcyzowego od zużywanej energii elektrycznej wytwarzanej przez własną biogazownię ? Kacper Wolak
 6. Zastosowanie stawki zerowej akcyzy do sprzedaży olejów ? Malwina Sik
 7. Nabycie wyrobu węglowego zwolnionego od akcyzy a zasada jednokrotności opodatkowania ? Maciej Jendraszczyk
 8. Czy każde użycie wyrobów węglowych z naruszeniem warunków zwolnienia podlega opodatkowaniu? ? Marek Zagórski
 9. Posiadanie oleju napędowego a uznanie za podatnika podatku akcyzowego ? Agata Strocka
 10. Zastosowanie zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w § 17 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego w stosunku do odpadów powstałych z czyszczenia znajdujących się w składzie podatkowym zbiorników paliwowych ? Alan Lipnicki
 11. Objęcie opłatą paliwową sprzedaży olejów napędowych nie przeznaczonych do napędu silników spalinowych ? Marek Zagórski
 12. Podatek akcyzowy w związku z wykorzystywaniem olejów transformatorowych ? Agata Strocka
 13. Lakierowanie proszkowe nie jest procesem metalurgicznym.. ? Marek Zagórski
 14. Konfekcjonowanie ekogroszku a podatek akcyzowy ? Malwina Sik
 15. Zwolnienie od akcyzy w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia piwa poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy ? Joanna Kiszka
 16. Import i sprzedaż nieprzetworzonego oleju rzepakowego przeznaczonego na cele techniczne a podatek akcyzowy ? Joanna Kiszka
 17. Ustalenie prawidłowego sposobu wypełnienia dokumentu dostawy przez podmiot pośredniczący w przypadku dostarczenia paliwa żeglugowego do podmiotu zużywającego ? Alan Lipnicki
 18. Zwolnienie z akcyzy węglowodorów gazowych ? Agata Strocka

 

Opodatkowanie akcyzą napojów alkoholowych

 1. Czy ubytki alkoholu etylowego występujące w transporcie do poszczególnych odbiorców powinny być kompensowane z nadwyżkami stwierdzonymi w trakcie przemieszczania tego wyrobu? ? Joanna Kiszka
 2. Możliwość zwolnienia od podatku akcyzowego sprzedawanych wzorców etanolowych oraz obowiązki ewidencyjne z tym związane ? Kacper Wolak

Znaki akcyzy

 1. Rozliczenie zużytych znaków akcyzy ? Marek Zagórski