Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 9/2018

Akcyza i Podatek Akcyzowy

 
Serwis Instytutu Studiów Podatkowych pod redakcją naukową prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego zawierający informacje, interpretacje, komentarze, orzecznictwo oraz publicystykę dotyczącą akcyzy i podatku akcyzowego w Polsce i Unii Europejskiej.

 

 

 

 

Spis treści:

Tekst prof. Witolda Modzelewskiego: Uszczelnienie akcyzy dopiero w 2020 r.?

 

OBRÓT WYROBAMI AKCYZOWYMI

 1. Stawki akcyzy na wyroby energetyczne – zmiany od 1 stycznia 2019 r. – Malwina Sik
 2. Zmiany regulacji podatku akcyzowego w projekcie ustawy z 25 września 2018 r. o uproszczeniach dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. – Joanna Kiszka
 3. Nowe wzory dokumentów związanych z rejestracją na potrzeby podatku akcyzowego – Maciej Jendraszczyk
 4. Nowe przepisy dotyczące stosowania zwolnień z akcyzy – Agata Strocka
 5. Rozporządzenie dotyczące kontroli wyrobów akcyzowych do zmiany – Agata Strocka
 6. Zwrot akcyzy dla podmiotów, które zakupiły wyrób akcyzowy od podmiotu, który zapłacił akcyzę w cenie wyrobu – NSA pro unijną wykładnią przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. wprowadza bezpośrednią skuteczność przepisów Dyrektywy – Alan Lipnicki
 7. Kontrola celno-skarbowa a obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych – Rafał Linka
 8. Zmiana rozporządzenia a obniżenie kwoty akcyzy w kolejnych miesiącach, aż do wyczerpania całej kwoty nadpłaty – Maciej Jendraszczyk
 9. Recykling odpadów poprodukcyjnych w składzie podatkowym – Kacper Wolak
 10. Uznanie Spółki odpowiedzialnej za transport wyrobów akcyzowych za podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu – Kacper Wolak
 11. Właściwości fizykochemiczne potwierdzone w badaniach laboratoryjnych jako główna i determinanta kodu nomenklatury scalonej – Alan Lipnicki
 12. Kwotę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy ustalić z uwzględnieniem rocznego limitu. – Alan Lipnicki

 

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW ENERGETYCZNYCH

 1. Czy olej porafinacyjny klasyfikowany do kodu CN 2710 12 15 w chwili wprowadzenia do składu podatkowego stanowi paliwo silnikowe? – Joanna Kiszka
 2. Zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej uzyskiwanej z odnawialnych źródeł energii. – Malwina Sik
 3. Zwolnienie z akcyzy paliwa odrzutowego nabywanego do samolotu wykorzystywanego na własne cele rekreacyjne – Maciej Jendraszczyk
 4. WSA: metody szacowania energii elektrycznej nie są przedmiotem urzędowej interpretacji prawa podatkowego – Marek Zagórski
 5. Zwolnienie w zakresie podatku akcyzowego od zużywanej energii elektrycznej wytwarzanej przez własną biogazownię – Kacper Wolak
 6. Zastosowanie stawki zerowej akcyzy do sprzedaży olejów – Malwina Sik
 7. Nabycie wyrobu węglowego zwolnionego od akcyzy a zasada jednokrotności opodatkowania – Maciej Jendraszczyk
 8. Czy każde użycie wyrobów węglowych z naruszeniem warunków zwolnienia podlega opodatkowaniu? – Marek Zagórski
 9. Posiadanie oleju napędowego a uznanie za podatnika podatku akcyzowego – Agata Strocka
 10. Zastosowanie zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w § 17 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego w stosunku do odpadów powstałych z czyszczenia znajdujących się w składzie podatkowym zbiorników paliwowych – Alan Lipnicki
 11. Objęcie opłatą paliwową sprzedaży olejów napędowych nie przeznaczonych do napędu silników spalinowych – Marek Zagórski
 12. Podatek akcyzowy w związku z wykorzystywaniem olejów transformatorowych – Agata Strocka
 13. Lakierowanie proszkowe nie jest procesem metalurgicznym.. – Marek Zagórski
 14. Konfekcjonowanie ekogroszku a podatek akcyzowy – Malwina Sik
 15. Zwolnienie od akcyzy w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia piwa poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy – Joanna Kiszka
 16. Import i sprzedaż nieprzetworzonego oleju rzepakowego przeznaczonego na cele techniczne a podatek akcyzowy – Joanna Kiszka
 17. Ustalenie prawidłowego sposobu wypełnienia dokumentu dostawy przez podmiot pośredniczący w przypadku dostarczenia paliwa żeglugowego do podmiotu zużywającego – Alan Lipnicki
 18. Zwolnienie z akcyzy węglowodorów gazowych – Agata Strocka

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 1. Czy ubytki alkoholu etylowego występujące w transporcie do poszczególnych odbiorców powinny być kompensowane z nadwyżkami stwierdzonymi w trakcie przemieszczania tego wyrobu? – Joanna Kiszka
 2. Możliwość zwolnienia od podatku akcyzowego sprzedawanych wzorców etanolowych oraz obowiązki ewidencyjne z tym związane – Kacper Wolak

ZNAKI AKCYZY

 1. Rozliczenie zużytych znaków akcyzy – Marek Zagórski