\

Co nowego w podatkach?

Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego (tzw. czynny żal) w związku z korektą ewidencji JPK_V7
Instytucja czynnego żalu   Instytucja czynnego żalu określona została w art. 16a ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny…
Sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych należy złożyć do dnia 31 stycznia 2021 r.
Zgodnie z art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych[1]…
Tarcza Finansowa PFR 2.0 – możemy pomóc
Tarcza Finansowa PFR 2.0 to program, którego celem jest pomoc finansowa dla firm z branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić…
Reorganizacja urzędów skarbowych – od 1 stycznia 2021 r.
Od dnia 1 stycznia 2021 r. obsługę największych podmiotów w Polsce (przychód/obrót netto przekraczający 50 mln euro) oraz podatkowych grup kapitałowych i spółek…
Nowe zasady rozliczania faktur korekt w 2021 r.
Zgodnie z nowym – od dnia 1 stycznia 2021 r. - brzmieniem ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadkach wystawienia faktur korekt in minus …
Objęcie CIT-em spółek komandytowych
Założenia zmian. Ustawodawca nadał spółkom komandytowym mającym siedzibę lub zarząd na terytorium Polski status podatników podatku dochodowego od osób prawnych.…
Objęcie CIT-em niektórych spółek jawnych
Ustawodawca nie nadał natomiast spółkom jawnym generalnego statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Od 1 stycznia wprowadzono jednak „podwójne…
„Estoński CIT”
Instytucja ryczałtu od dochodu spółek kapitałowych (tzw. estoński CIT) to proinwestycyjne rozwiązanie, które wejdzie w życie z dniem 1 stycznia…
Specjalny fundusz inwestycyjny
Oprócz rozwiązania umożliwiającego zapłatę podatku dochodowego dopiero w momencie wypłaty zysku do wspólników („estoński CIT”), ustawodawca wprowadził również specjalny fundusz…
Informacja o realizowanej strategii finansowej
Od dnia 1 stycznia 2021 r. podatnicy, będący: podatkową grupą kapitałową, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów; podatnicy inni niż…

Formularz
kontaktowy

Proszę wprowadzić dane, a nasi konsultanci odezwą się do wszystkich zainteresowanych.