\

Co nowego w podatkach?

„Estoński CIT”
Instytucja ryczałtu od dochodu spółek kapitałowych (tzw. estoński CIT) to proinwestycyjne rozwiązanie, które wejdzie w życie z dniem 1 stycznia…
Specjalny fundusz inwestycyjny
Oprócz rozwiązania umożliwiającego zapłatę podatku dochodowego dopiero w momencie wypłaty zysku do wspólników („estoński CIT”), ustawodawca wprowadził również specjalny fundusz…
Informacja o realizowanej strategii finansowej
Od dnia 1 stycznia 2021 r. podatnicy, będący: podatkową grupą kapitałową, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów; podatnicy inni niż…
Ograniczenie ulgi abolicyjnej
Ulga abolicyjna została wprowadzona do systemu podatku dochodowego 1 stycznia 2008 r. Jej istotą jest zniesienie skutku metody proporcjonalnego odliczenia…
Zmiany w opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne. Podstawę opodatkowania stanowi w tym przypadku wyłącznie…
Zwiększenie limitu przychodów dla zastosowania stawki CIT 9%
Od dnia 1 stycznia 2021 r. podwyższeniu ulegnie limit przychodów uprawniających do stosowania przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych…

Formularz
kontaktowy

Proszę wprowadzić dane, a nasi konsultanci odezwą się do wszystkich zainteresowanych.