\

Doradztwo Podatkowe – Specjalistyczne instrukcje podatkowe

Osoby do kontaktu

Beata Sulecka
Specjalista ds. Marketingu i Rozliczeń
fax (22) 870 41 78

Co to jest specjalistyczna Instrukcja Podatkowa?

Instrukcja, opracowana przez specjalistów podatkowych Instytutu pod kierunkiem prof. dr. hab. Witolda Modzelewskiego, jest dokumentem, który w praktyczny i szczegółowy sposób wyjaśnia wszystkie problemy związane z prawidłowym rozliczaniem oraz zarządzaniem podatkami w przedsiębiorstwie. Przedmiotem Instrukcji jest również prezentacja ściśle określonych procedur, które m.in. optymalizują obciążenia podatkowe. Istotą tej optymalizacji jest jednoczesne osiągnięcie maksimum bezpieczeństwa podatkowego oraz minimum ciężaru finansowego z tego tytułu.

Aktualizacja Instrukcji – czyli jak łatwo uprościć sobie życie

Umowa licencyjna na korzystanie z Instrukcji zobowiązuje Instytut do każdorazowej aktualizacji Instrukcji w ciągu 10 dni od dnia wejścia w życie każdej kolejnej zmiany w przepisach prawa, mającej bezpośredni wpływ treść Instrukcji. Jest to bardzo praktyczna i wygodna forma, z której korzysta większość firm, odciążając się tym samym od konieczności śledzenia bieżących zmian przepisów oraz ich interpretacji. Tym samym Instytut bierze na siebie obowiązek śledzenia bieżących zmian w przepisach prawa i odpowiedzialność dostarczania Państwu aktualnego dokumentu, odpowiadając, również finansowo, za jego treść merytoryczną.

Jak nabyć Instrukcję?

Wszystkie osoby zainteresowane nabyciem Instrukcji prosimy o wypełnienie załączonego formularza zamówienia na korzystanie z Instrukcji i jej aktualizacji oraz przesłania go na adres beata.sulecka@isp-modzelewski.pl. Na tej podstawie zostanie Państwu wysłana Umowa licencyjna, w przypadku akceptacji warunków umowy, uprzejmie prosimy o przesłanie oryginałów do osoby dedykowanej do kontaktu. Po dokonaniu opłaty za zakup licencji, zostanie Państwu wysłana Instrukcja wraz fakturą oraz Umową licencyjną.  

Do pobrania

FORMULARZ ZAMÓWIENIA NA SPECJALISTYCZNE INSTRUKCJE PODATKOWE(wersja *.doc)

FORMULARZ ZAMÓWIENIA NA SPECJALISTYCZNE INSTRUKCJE PODATKOWE(wersja *.pdf)

Formularz
kontaktowy

Proszę wprowadzić dane, a nasi konsultanci odezwą się do wszystkich zainteresowanych.