Polisy podatkowe

13 lat doświadczeń – Instytut Studiów Podatkowych 

jako podmiot obsługujący postępowania objęte 

Polisą Podatkową Allianz Podatnik

Już od ponad trzynastu lat Instytut Studiów Podatkowych zapewnia obsługę prawną Podatników posiadających unikatowe na obszarze kontynentalnej Europy ubezpieczenie kosztów obsługi sporów podatkowych, pod nazwą Polisa Podatkowa Allianz Podatnik. Istotą Polisy jest zapewnienie oraz całkowite sfinansowanie obsługi prawnej sporu podatkowego rozumianego jako podstępowanie przed polskimi organami podatkowymi, organami kontroli celno-skarbowej i polskimi sądami administracyjnymi.

 

Polisa Podatkowa ma na celu ochronę przed ryzykiem ponoszenia wydatków związanych z prowadzonymi sporami podatkowymi, w szczególności z ponoszeniem kosztów profesjonalnego pełnomocnika reprezentującego Podatnika przed właściwymi organami – postępowania obsługiwane są przez prawników i doradców podatkowych zatrudnionych w Instytucie Studiów Podatkowych. Podstawowym celem obsługi prawnej jest ochrona interesów Podatnika i zakończenie postępowania na jak najwcześniejszym jego etapie. Korzyścią posiadacza Polisy Podatkowej jest uzyskanie natychmiastowej, w pełni profesjonalnej pomocy oraz to, że nie ponosi żadnych (w sensie ekonomicznym) kosztów pomocy obsługi prawnej postępowania – wszystkie należności z faktur pokrywane są przez Ubezpieczyciela.

 

W okresie 13 lat Instytut prowadził ponad 550 sporów podatkowych zgłaszanych przez posiadaczy Polisy Podatkowej. Wiele z nich zakończyło się już, co godne szczególnego podkreślenia, pozytywnie dla Podatników już na etapie kontroli podatkowej lub skarbowej, a w przypadkach postępowań – ich umorzeniem. Polisa Podatkowa Allianz Podatnik jest bardzo wysoko oceniana przez podmioty korzystające z niej, gdyż w przypadku sporów z aparatem skarbowym gwarantuje Ubezpieczonym ze strony Instytutu Studiów Podatkowych za profesjonalizm, skuteczność i szybkość działania.


W przypadku zainteresowania zakupem tego produktu do Państwa dyspozycji pozostaje Pan Jarosław Skonecki, e-mail: jarek@isp-modzelewski.pl lub tel: 601-365-765.


Formularz
kontaktowy

Proszę wprowadzić dane, a nasi konsultanci odezwą się do wszystkich zainteresowanych.