Polisy podatkowe

19 lat doświadczeń – Instytut Studiów Podatkowych jako podmiot obsługujący postępowania objęte Polisą Podatkową Allianz Podatnik

Ochrona podatkowa – ubezpieczenie Allianz Polska

 

Od kilkunastu lat Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy wraz z TUIR ALLIANZ POLSKA S.A. rozwija program ochrony podatkowej, która ma za zadanie chronić Firmy, ich Zarządy i Pracowników księgowości przed konsekwencjami zmieniających się i niejasnych przepisów prawa podatkowego, kodeksu karnego skarbowego i od kilku lat również kodeksu karnego. Nie bez znaczenia są przepisy dotyczące korzyści jakie podatnicy otrzymują w wyniku stosowania schematów podatkowych.

  • Ochrona podatkowa wyrównuje szanse Podatnika w relacjach z organami skarbowymi oraz ZUS.
  • Ceny ubezpieczenia rocznego dla firmy zaczynają się od 650 zł, a dla osób zarządzających i Księgowych od 360 zł.
  • Co ważne ubezpieczenie działa na wszystkie nieprzedawnione sprawy (w praktyce nawet do 6 lat wstecz).
  • Obejmuje reprezentację adwokacką w sprawach karnoskarbowych do sumy ubezpieczenia.
  • Pokrywa roszczenia pracodawców do sumy ubezpieczenia oraz kosztów odtworzenia dokumentów do 50 tys. zł nie więcej niż suma ubezpieczenia.
  • Refunduje koszty kar finansowych, grzywien i mandatów nałożonych na Ubezpieczonego przez organy podatkowe i sądy.
  • Dla Uczestników naszych szkoleń atrakcyjne zniżki.

 

Polisa Podatkowa ma na celu ochronę przed ryzykiem ponoszenia wydatków związanych z prowadzonymi sporami podatkowymi, w szczególności z ponoszeniem kosztów profesjonalnego pełnomocnika reprezentującego Podatnika przed właściwymi organami – postępowania obsługiwane są przez prawników i doradców podatkowych zatrudnionych w Instytucie Studiów Podatkowych. Podstawowym celem obsługi prawnej jest ochrona interesów Podatnika i zakończenie postępowania na jak najwcześniejszym jego etapie. Korzyścią posiadacza Polisy Podatkowej jest uzyskanie natychmiastowej, w pełni profesjonalnej pomocy oraz to, że nie ponosi żadnych (w sensie ekonomicznym) kosztów pomocy obsługi prawnej postępowania – wszystkie należności z faktur pokrywane są przez Ubezpieczyciela. Polisa refunduje do wysokości 50% sumy ubezpieczenia nałożone mandaty i kary.

 

W okresie 16 lat Instytut prowadził ponad 600 sporów podatkowych zgłaszanych przez posiadaczy Polisy Podatkowej. Wiele z nich się, co godne szczególnego podkreślenia, pozytywnie dla Podatników już na etapie kontroli podatkowej lub skarbowej, a w przypadkach postępowań – ich umorzeniem. Polisa Podatkowa Allianz Podatnik jest bardzo wysoko oceniana przez podmioty z niej korzystające, gdyż w przypadku sporów z aparatem skarbowym gwarantuje Ubezpieczonym ze strony Instytutu Studiów Podatkowych profesjonalizm, skuteczność i szybkość działania.

 

W ramach ubezpieczenia Allianz Doradca pokrywane są koszty związane z przygotowaniem opinii prawnopodatkowych przez doradcę podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, w przypadkach zaistnieniem problemu podatkowego, którego nie można rozwiązać poprzez bezpośrednie wskazanie przepisu prawa. W ramach ochrony udzielane są także odpowiedzi na pytania, gdzie można bezpośrednio wskazać przepis prawa.

 

W przypadku zainteresowania zakupem tego produktu do Państwa dyspozycji pozostaje Pan Jarosław Skonecki, e-mail: jarek@isp-modzelewski.pl lub tel: 500 196 451

 

Nie musimy nigdzie wyjeżdżać.

Nasza Księgowa zakupiła ubezpieczenie ochrony podatkowej,

które działa wstecz na wszystkie nieprzedawnione sprawy.

Formularz
kontaktowy

Proszę wprowadzić dane, a nasi konsultanci odezwą się do wszystkich zainteresowanych.