Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Czerwiec 2017

 

Akcyza i Podatek Akcyzowy

 

Serwis Instytutu Studiów Podatkowych pod redakcją naukową prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego zawierający
informacje, interpretacje, komentarze, orzecznictwo oraz publicystykę dotyczącą akcyzy i podatku akcyzowego w
Polsce i Unii Europejskiej.

 

 

 

Spis treści:

  1. Czy kontaminat powinien być opodatkowany podatkiem akcyzowym?
  2. Warunki zwolnienia z akcyzy obowiązują również spadkobierców podatnika
  3. Opłaty dystrybucyjne a zwolnienie od akcyzy  zakładów energochłonnych wykorzystujących energię elektryczną
  4. Nowe warunki zwolnienia z akcyzy skażonego alkoholu etylowego