Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 30/2020

 

 

 

 

 

Akcyza i Podatek Akcyzowy

 
Serwis Instytutu Studiów Podatkowych pod redakcją naukową prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego zawierający informacje, interpretacje, komentarze, orzecznictwo oraz publicystykę dotyczącą akcyzy i podatku akcyzowego w Polsce i Unii Europejskiej.

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI:

Tekst prof. Witolda Modzelewskiego: Likwidacja przywilejów w akcyzie może dostarczyć budżetowi państwa aż 7mld zł

 

OBRÓT WYROBAMI AKCYZOWYMI

  1. „Dokument handlowy” jako warunek stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy? ? Maciej Jendraszczyk
  2. Niedostarczenie nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych do składu podatkowego generuje obowiązek rozliczenia podatku akcyzowego? ? Maciej Jendraszczyk
  3. Warunki stosowania umowy okresowej jako instrumentu upraszczającego zawieranie umów sprzedaży paliw opałowych z zastosowaniem obniżonych stawek podatku akcyzowego oraz stosowanie niektórych zwolnień od tego podatku ? Joanna Kiszka
  4. Konfekcjonowanie wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą ? Agata Strocka

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW ENERGETYCZNYCH

  1. Podatek akcyzowy a klasyfikacja taryfowa pojazdu do pozycji CN 8703 ? Joanna Kiszka
  2. Akcyza od nielegalnego poboru energii ? Marek Zagórski
  3. Pośredniczący podmiot gazowy ? Alan Lipnicki
  4. Konsekwencje akcyzowe wad formalnych oświadczeń o przeznaczeniu oleju ? Malwina Sik

 

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW TYTONIOWYCH

  1. Stawka akcyzy dla wyrobów tytoniowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy ? Marek Zagórski