Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 31/2021

 

 

 

 

 

Akcyza i Podatek Akcyzowy

 
Serwis Instytutu Studiów Podatkowych pod redakcją naukową prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego zawierający informacje, interpretacje, komentarze, orzecznictwo oraz publicystykę dotyczącą akcyzy i podatku akcyzowego w Polsce i Unii Europejskiej.

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI:

Tekst prof. Witolda Modzelewskiego: Czy w 2021 roku budżet uzyska planowane 71 mld zł z podatku akcyzowego?

 

OBRÓT WYROBAMI AKCYZOWYMI

  1. Czy przeniesienie prawa własności ma wpływ na stosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy? ? Maciej Jendraszczyk
  2. Czy zabezpieczenie akcyzowe może zostać wpłacone przez podmiot inny niż podmiot prowadzący skład podatkowy, do którego mają zostać wprowadzone te towary, na którym to w myśl przepisów ustawy ciąży ten obowiązek? ? Maciej Jendraszczyk
  3. Dowód uiszczenia akcyzy ? Agata Strocka

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW ENERGETYCZNYCH

  1. Zwolnienie od akcyzy wyrobów akcyzowych klasyfikowanych do kodu CN 2710 19 21 używanych do statków powietrznych ? Joanna Kiszka
  2. Biogaz spalany we flarze a podatek akcyzowy ? Alan Lipnicki
  3. Ubytki wyrobów akcyzowych ? Marek Zagórski
  4. Definicja pojęcia proces metalurgiczny ? Alan Lipnicki

 

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW TYTONIOWYCH

  1. Opodatkowanie produkcji tabaki ? Marek Zagórski

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

  1. Zmiana przeznaczenia samochodu z ciężarowego na osobowy przed pierwszą rejestracją na terytorium kraju a podatek akcyzowy ? Joanna Kiszka