Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 42/2021

 

 

 

 

 

Akcyza i Podatek Akcyzowy

 
Serwis Instytutu Studiów Podatkowych pod redakcją naukową prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego zawierający informacje, interpretacje, komentarze, orzecznictwo oraz publicystykę dotyczącą akcyzy i podatku akcyzowego w Polsce i Unii Europejskiej.

 

 

 

 

 

Spis treści:

OBRÓT WYROBAMI AKCYZOWYMI

  1. Zmiana zasad kontynuacji działalności prowadzonej w składzie podatkowym. – Joanna Kiszka
  2. Warunki realizacji prawa do zwrotu akcyzy przy dostawie wewnątrzwspólnotowej – wyrok NSAMarek Zagórski
  3. Akcyza od posiadania wyrobu akcyzowegoMarek Zagórski
  4. Czy organ egzekucyjny jest płatnikiem podatku akcyzowego w przypadku sprzedaży w trybie egzekucji samochodów osobowych, od których podatek nie został zapłacony? – Maciej Jendraszczyk

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW ENERGETYCZNYCH

  1. Wady formalne oświadczeń o przeznaczeniu oleju a preferencyjna stawka akcyzy – wyrok NSA Marek Zagórski
  2. Czy podmiot posiadający koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej może być jednocześnie nabywcą końcowym? – Joanna Kiszka

OPODATKOWANIE AKCYZĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

  1. Nowe stawki akcyzy na napoje alkoholoweMaciej Jendraszczyk

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW TYTONIOWYCH

  1. Obowiązek złożenia zabezpieczenia akcyzowego od suszu tytoniowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy, wykorzystujący susz tytoniowy do produkcji wyrobów tytoniowych oraz wyrobów nowatorskich – Katarzyna Wawrzonkiewicz