Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 44/2022

 

 

 

 

 

Akcyza i Podatek Akcyzowy

 
Serwis Instytutu Studiów Podatkowych pod redakcją naukową prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego zawierający informacje, interpretacje, komentarze, orzecznictwo oraz publicystykę dotyczącą akcyzy i podatku akcyzowego w Polsce i Unii Europejskiej.

 

 

 

 

 

Spis treści:

Tekst prof. Witolda Modzelewskiego: Rok 2022: bezsensowne zmiany w akcyzie.

 

 

 

OBRÓT WYROBAMI AKCYZOWYMI

  1. Rekomendacje Forum Akcyzowego w 2021 roku. – Katarzyna Wawrzonkiewicz
  2. Składanie deklaracji kwartalnych AKC-KZ – Marek Zagórski
  3. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych na terytorium kraju – Marek Zagórski
  4. Koszt opinii biegłego w postępowaniach dotyczących podatku akcyzowego – Maciej Jendraszczyk
  5. Relacja między postępowaniem ws. opłaty paliwowej a postępowaniem ws. podatku akcyzowego – Maciej Jendraszczyk
  6. Numer akcyzowy uprawnionego odbiorcy na terytorium kraju i numer akcyzowy uprawnionego wysyłającego na terytorium. Nowe regulacje od 13 lutego 2023 r. – Rafał Johaniuk

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW ENERGETYCZNYCH

  1. Pojęcie paliwa na gruncie podatku akcyzowego Marek Zagórski
  2. Zużywanie na potrzeby własne energii elektrycznej pochodzącej z instalacji fotowoltaicznej o mocy poniżej 1 MW a podatek akcyzowy. – Joanna Kiszka

OPODATKOWANIE AKCYZĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

  1. Projektowana zmiana sposobów oznaczania wyrobów winiarskich i płynu do papierosów elektronicznych – Joanna Kiszka

 

 

 
 

 

ŻYCZENIA NOWOROCZNE

Szczęśliwych chwil, sukcesów i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku życzy

Zarząd i Pracownicy Grupy Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy