Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 45/2022

 

 

 

 

 

Akcyza i Podatek Akcyzowy

 
Serwis Instytutu Studiów Podatkowych pod redakcją naukową prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego zawierający informacje, interpretacje, komentarze, orzecznictwo oraz publicystykę dotyczącą akcyzy i podatku akcyzowego w Polsce i Unii Europejskiej.

 

 

 

 

 

Spis treści:

Tekst prof. Witolda Modzelewskiego: Perspektywy roku 2022 dotyczące akcyzy (i nie tylko)

 

OBRÓT WYROBAMI AKCYZOWYMI

  1. Dokumenty związane z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego – projekt nowego rozporządzenia – Joanna Kiszka
  2. Należyta staranność i dobra wiara na gruncie podatku akcyzowego – Maciej Jendraszczyk
  3. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 poz. 2349)Rafał Johaniuk

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW ENERGETYCZNYCH

  1. Obowiązek rejestracji powiatu do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych w związku z wykorzystaniem wyrobów węglowych do celów grzewczych Marek Zagórski
  2. Warunki dostaw wyrobów węglowych w ramach zwolnienia z akcyzy – Marek Zagórski

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW TYTONIOWYCH

  1. Gliceryna roślinna przeznaczona do ręcznej, domowej produkcji woreczków celulozowych jako wyrób akcyzowy – Katarzyna Wawrzonkiewicz

OPODATKOWANIE AKCYZĄ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

  1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu wyścigowego na gruncie podatku akcyzowego – Maciej Jendraszczyk
  2. Zwrot akcyzy w przypadku eksportu samochodów – pytanie prejudycjalne NSA – Joanna Kiszka
  3. Akcyza od testowych samochodów osobowych – Marek Zagórski