Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 10/2018

Akcyza i Podatek Akcyzowy

 
Serwis Instytutu Studiów Podatkowych pod redakcją naukową prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego zawierający informacje, interpretacje, komentarze, orzecznictwo oraz publicystykę dotyczącą akcyzy i podatku akcyzowego w Polsce i Unii Europejskiej.

 

 

 

 

Spis treści:

Tekst prof. Witolda Modzelewskiego: „Przeznaczenie akcyzowe”: czy świadomość co do przeznaczenia wyrobu lub zamiar przeznaczenia przez podatnika rozstrzyga o opodatkowaniu tym podatkiem?

 

Obrót wyrobami akcyzowymi

 1. Przedłużenie zerowej stawki akcyzy na płyn do e-papierosów do końca czerwca 2020 r.? ? Łukasz Cebulak
 2. Tryb przekazania znaków akcyzy ? nowelizacja rozporządzenia ? Malwina Sik
 3. Projektowane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zabezpieczeń akcyzowych ? Joanna Kiszka
 4. Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego -projekt regulacji ? Joanna Kiszka
 5. Projektowane zmiany wzorów dokumentów związanych z rejestracją w podatku akcyzowym ? Joanna Kiszka
 6. Akcyza a produkcja piw rzemieślniczych ? Joanna Kiszka
 7. Kontrola wyrobów akcyzowych przeznaczonych na cele specjalne ? Maciej Jendraszczyk
 8. Nowe wzory deklaracji akcyzowych ? Agata Strocka
 9. Udowodnienie okazjonalnego przywozu paliwa ? Rafał Linka
 10. Przedmiot opodatkowania akcyzą i powstanie obowiązku podatkowego. – Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie ? Marek Zagórski
 11. Związanie organu podatkowego decyzja celną ? Marek Zagórski
 12. Wybór podmiotu odpowiedzialnego za zapłatę akcyzy ? wyrok WSA w Łodzi – Marek Zagórski

 

 

Opodatkowanie akcyzą wyrobów energetycznych

 1. „Przydatność do wykorzystania” jako kwantyfikator uzasadniający objęcie danego wyrobu rygorami związanymi z obrotem paliwami w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym ? Alan Lipnickia
 2. Ewidencja wyrobów węglowych w ramach sprzedaży paragonowej. ? Alan Lipnicki

 

Opodatkowanie akcyzą napojów alkoholowych

 1. Uzyskiwanie alkoholu etylowego z gęstwy drożdżowej a status podatnika w podatku akcyzowym ? Alan Lipnicki
 2. Produkcja piwa – podatek akcyzowy ? Agata Strocka
 3. Produkcja piwa a przedpłata akcyzy ? Maciej Jendraszczyk
 4. Zużycie alkoholu etylowego przy produkcji artykułów spożywczych a akcyza ? Maciej Jendraszczyk
 5. Zwolnienie od akcyzy alkoholu etylowego pozostającego jako odpad w procesie produkcyjnym ? Alan Lipnicki
 6. Zaliczenie do alkoholu etylowego ? Marek Zagórski

Opodatkowanie akcyzą samochodów osobowych

 1. Samochód osobowy na gruncie podatku akcyzowego ? Maciej Jendraszczyk
 2. Zakres zastosowania art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym ? Malwina Sik
 3. Wartość rynkowa samochodu dla potrzeb akcyzy ? Marek Zagórski
 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW TYTONIOWYCH

 1. Pojęcia „susz” i „suchy” przyjęte w ustawie akcyzowej ? Agata Strocka
 2. Opodatkowanie suszu tytoniowego ? Malwina Sik
 3. Sprzedaż aromatów, które mogą być wykorzystane w produkcji płynów do papierosów elektronicznych a akcyza ? Maciej Jendraszczyk
 4. Status akcyzowy glikolu propylenowego i gliceryny jako wyrobów wykorzystywanych w produkcji płynów do papierosów elektronicznych lub baz do tych płynów ? Joanna Kiszka
 5. Obowiązek sprzedaży suszu tytoniowego uprawnionemu podmiotowi ? Malwina Sik
 6. Bibułki do tytoniu opodatkowane akcyzą ? Alan Lipnicki
 7. Opodatkowanie akcyzą wyrobów tytoniowych ? Agata Strocka

 

życzenia świąteczne

Radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu szczęśliwych chwil, sukcesów oraz wielu szczęśliwych chwil, sukcesów i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku życzy
Zarząd i Pracownicy Grupy Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy