Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 15/2019

Akcyza i Podatek Akcyzowy

 
Serwis Instytutu Studiów Podatkowych pod redakcją naukową prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego zawierający informacje, interpretacje, komentarze, orzecznictwo oraz publicystykę dotyczącą akcyzy i podatku akcyzowego w Polsce i Unii Europejskiej.

 

 

 

 

Spis treści:

Tekst prof. Witolda Modzelewskiego: Jaki jest rzeczywisty efekt fiskalny zastosowanych dotychczas instrumentów uszczelniających podatek akcyzowy?

 

Obrót wyrobami akcyzowymi

 1. Zezwolenia na działalność w zakresie akcyzy ? nowe rozporządzenie ? Agata Strocka
 2. Oznaczanie wyrobów akcyzowych znakami akcyzy ? nowe rozporządzenie ? Agata Strocka
 3. Sukcesja generalna polegająca na wniesieniu aportem przedsiębiorstwa do Spółki na pokrycie wkładu a przejście prawa do prowadzenia składu podatkowego ? Alan Lipnicki
 4. Akcyza od nabycia wyrobu nieobjętego akcyzą na wcześniejszym etapie obrotu ? Kacper Wolak
 5. Przesłanki cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego – wyrok WSA ? Marek Zagórski
 6. Konsekwencje braku oświadczenia o przeznaczeniu oleju na cele opałowe ? Kacper Wola
 7. Konieczności spełnienia dodatkowych warunków do uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego ? Marek Zagórski
 8. Uchybienia formalne w zakresie zwolnień w podatku akcyzowym od wyrobów węglowych nie muszą skutkować kwestionowaniem prawa do skorzystania ze zwolnienia ? Alan Lipnicki
 9. Przedmiot opodatkowania akcyzą i powstanie obowiązku podatkowego ? Kacper Wolak
 10. Podmioty uprawnione do otrzymania zwrotu podatku akcyzowego ? Malwina Sik
 11. Definicja reklamacji na gruncie podatku akcyzowego ? Alan Lipnicki

 

Opodatkowanie akcyzą wyrobów energetycznych

 1. Olej smarowy (CN 2710 19 85), a stawka zerowa podatku akcyzowego ? Maciej Jendraszczyk
 2. Paliwo PB 95 używane do statków powietrznych, a zwolnienie z akcyzy ? Maciej Jendraszczyk
 3. Warunki skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 30 ust. 7a pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym ? Maciej Jendraszczyk
 4. Produkcja z wykorzystaniem infrastruktury składu podatkowego wyrobów nie będących wyrobami akcyzowymi ? Joanna Kiszk
 5. Pośrednictwo w sprzedaży oleju smarowego a podatek akcyzowy ? Marek Zagórski
 6. Stosowanie dziesiętnej wielokrotności kilograma na fakturach sprzedaży wyrobów węglowych ? Alan Lipnicki
 7. Czy odprzedaż paliwa zużytego przy świadczeniu usług wiertniczych podlega obowiązkowi rejestracji dla celów podatku akcyzowego? ? Joanna Kiszka
 8. Deklarowanie podatku akcyzowego – samoobliczanie i terminy płatności akcyzy od energii elektrycznej ? Agata Strocka
 9. Kotłownia jako zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiąca zakład energochłonny w rozumieniu art. 31a ust. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. ? Alan Lipnicki
 10. Posiadanie oleju opałowego w zbiorniku a obowiązek zapłaty podatku akcyzowego ? Agata Strocka
 11. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ? Malwina Sik
 12. Opodatkowanie nabycia wewnątrzwspólnotowego paliwa silnikowego ? Joanna Kiszka
 13. Oddział podmiotu zagranicznego jako pośredniczący podmiot węglowy ? Joanna Kiszka
 14. Opodatkowanie akcyzą nabycia i sprzedaży węgla w kraju trzecim ? Marek Zagórski

 

Opodatkowanie akcyzą napojów alkoholowych

 1. Zwolnienie z akcyzy alkoholu etylowego ? Marek Zagórski

 

Opodatkowanie akcyzą samochodów osobowych

 1. Otrzymanie faktury korygującej a możliwość zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia samochodu osobowego ? Maciej Jendraszczyk
 2. Czasowa rejestracja pojazdu jako przeszkoda do zwrotu podatku akcyzowego ? Kacper Wolak
 3. Rozporządzanie samochodem osobowym jak właściciel jako warunek zwrotu akcyzy ? Kacper Wolak
 4. Opodatkowanie akcyzą wynajętego samochodu osobowego ? Agata Strocka

 

Opodatkowanie akcyzą wyrobów tytoniowych

 1. Produkcja środków ogrodniczych zawierających w składzie krajankę tytoniową a podatek akcyzowy ? Joanna Kiszka
 2. Opodatkowanie akcyzą produktów zawierających w składzie krajankę tytoniową oraz możliwości i obowiązek ich produkcji w składzie podatkowym ? Malwina Sik
 3. Zakres przedmiotowy produktów uznawanych za wyroby tytoniowe ? Malwina Sik
 4. Tytoń zrolowany o zewnętrznym owinięciu z naturalnego tytoniu częściowo pokrytym dodatkową papierową warstwą ? orzecznictwo TSUE ? Malwina Sik

 

Zapowiedź konferencji