Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 15/2019

Akcyza i Podatek Akcyzowy

 
Serwis Instytutu Studiów Podatkowych pod redakcją naukową prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego zawierający informacje, interpretacje, komentarze, orzecznictwo oraz publicystykę dotyczącą akcyzy i podatku akcyzowego w Polsce i Unii Europejskiej.

 

 

 

 

Spis treści:

Tekst prof. Witolda Modzelewskiego: Jaki jest rzeczywisty efekt fiskalny zastosowanych dotychczas instrumentów uszczelniających podatek akcyzowy?

 

OBRÓT WYROBAMI AKCYZOWYMI

 1. Zezwolenia na działalność w zakresie akcyzy – nowe rozporządzenie – Agata Strocka
 2. Oznaczanie wyrobów akcyzowych znakami akcyzy – nowe rozporządzenie – Agata Strocka
 3. Sukcesja generalna polegająca na wniesieniu aportem przedsiębiorstwa do Spółki na pokrycie wkładu a przejście prawa do prowadzenia składu podatkowego – Alan Lipnicki
 4. Akcyza od nabycia wyrobu nieobjętego akcyzą na wcześniejszym etapie obrotu – Kacper Wolak
 5. Przesłanki cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego – wyrok WSA – Marek Zagórski
 6. Konsekwencje braku oświadczenia o przeznaczeniu oleju na cele opałowe – Kacper Wola
 7. Konieczności spełnienia dodatkowych warunków do uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego – Marek Zagórski
 8. Uchybienia formalne w zakresie zwolnień w podatku akcyzowym od wyrobów węglowych nie muszą skutkować kwestionowaniem prawa do skorzystania ze zwolnienia – Alan Lipnicki
 9. Przedmiot opodatkowania akcyzą i powstanie obowiązku podatkowego – Kacper Wolak
 10. Podmioty uprawnione do otrzymania zwrotu podatku akcyzowego – Malwina Sik
 11. Definicja reklamacji na gruncie podatku akcyzowego – Alan Lipnicki

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW ENERGETYCZNYCH

 1. Olej smarowy (CN 2710 19 85), a stawka zerowa podatku akcyzowego – Maciej Jendraszczyk
 2. Paliwo PB 95 używane do statków powietrznych, a zwolnienie z akcyzy – Maciej Jendraszczyk
 3. Warunki skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 30 ust. 7a pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym – Maciej Jendraszczyk
 4. Produkcja z wykorzystaniem infrastruktury składu podatkowego wyrobów nie będących wyrobami akcyzowymi – Joanna Kiszk
 5. Pośrednictwo w sprzedaży oleju smarowego a podatek akcyzowy – Marek Zagórski
 6. Stosowanie dziesiętnej wielokrotności kilograma na fakturach sprzedaży wyrobów węglowych – Alan Lipnicki
 7. Czy odprzedaż paliwa zużytego przy świadczeniu usług wiertniczych podlega obowiązkowi rejestracji dla celów podatku akcyzowego? – Joanna Kiszka
 8. Deklarowanie podatku akcyzowego – samoobliczanie i terminy płatności akcyzy od energii elektrycznej – Agata Strocka
 9. Kotłownia jako zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiąca zakład energochłonny w rozumieniu art. 31a ust. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. – Alan Lipnicki
 10. Posiadanie oleju opałowego w zbiorniku a obowiązek zapłaty podatku akcyzowego – Agata Strocka
 11. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – Malwina Sik
 12. Opodatkowanie nabycia wewnątrzwspólnotowego paliwa silnikowego – Joanna Kiszka
 13. Oddział podmiotu zagranicznego jako pośredniczący podmiot węglowy – Joanna Kiszka
 14. Opodatkowanie akcyzą nabycia i sprzedaży węgla w kraju trzecim – Marek Zagórski

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 1. Zwolnienie z akcyzy alkoholu etylowego – Marek Zagórski

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

 1. Otrzymanie faktury korygującej a możliwość zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia samochodu osobowego – Maciej Jendraszczyk
 2. Czasowa rejestracja pojazdu jako przeszkoda do zwrotu podatku akcyzowego – Kacper Wolak
 3. Rozporządzanie samochodem osobowym jak właściciel jako warunek zwrotu akcyzy – Kacper Wolak
 4. Opodatkowanie akcyzą wynajętego samochodu osobowego – Agata Strocka

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW TYTONIOWYCH

 1. Produkcja środków ogrodniczych zawierających w składzie krajankę tytoniową a podatek akcyzowy – Joanna Kiszka
 2. Opodatkowanie akcyzą produktów zawierających w składzie krajankę tytoniową oraz możliwości i obowiązek ich produkcji w składzie podatkowym – Malwina Sik
 3. Zakres przedmiotowy produktów uznawanych za wyroby tytonioweMalwina Sik
 4. Tytoń zrolowany o zewnętrznym owinięciu z naturalnego tytoniu częściowo pokrytym dodatkową papierową warstwą – orzecznictwo TSUE – Malwina Sik

 

ZAPOWIEDŹ KONFERENCJI