Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 51/2022

 

 

 

 

 

Akcyza i Podatek Akcyzowy

 
Serwis Instytutu Studiów Podatkowych pod redakcją naukową prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego zawierający informacje, interpretacje, komentarze, orzecznictwo oraz publicystykę dotyczącą akcyzy i podatku akcyzowego w Polsce i Unii Europejskiej.

 

 

 

 

 

Spis treści:

Tekst prof. Witolda Modzelewskiego: Czy lobbyści obronią luki w akcyzie?

OBRÓT WYROBAMI AKCYZOWYMI

 1. Podmiot uprawniony do wystawienia dokumentu potwierdzającego, że akcyza w państwie członkowskim nie jest wymagana – Dawid Kurach

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW ENERGETYCZNYCH

 1. Czy nabycie lub sprzedaż węgla w kraju trzecim podlega opodatkowaniu akcyzą? Marek Zagórski
 2. Zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnego źródła energiiJoanna Kiszka
 3. Zastosowania zwolnienia do wyrobów gazowych przeznaczonych do celów opałowych – Malwina Sik
 4. Zwolnienie z podatku akcyzowego olejów smarowych, przeznaczonych do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe – Malwina Sik
 5. Zwolnienie od akcyzy paliw silnikowych – Maciej Sobiech

OPODATKOWANIE AKCYZĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 1. Produkcja i sprzedaż wyrobów z użyciem wina nabywanego wewnątrzwspólnotowo z zapłaconym podatkiem akcyzowym – Joanna Kiszka
 2. Alkohol etylowy nieprzeznaczony do celów spożywczych również opodatkowany podatkiem akcyzowym – wyrok NSA – Maciej Jendraszczyk
 3. Sprzedaż brzeczki piwnej a podatek akcyzowy – Maciej Jendraszczyk

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW TYTONIOWYCH

 1. Automat do napełniania gilz papierosowych tytoniem a podatek akcyzowy – wyrok NSAMarek Zagórski

OPODATKOWANIE AKCYZĄ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

 1. Klasyfikacja samochodu dla potrzeb podatku akcyzowego – wyrok WSAMarek Zagórski