Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 33/2021

 

 

 

 

 

Akcyza i Podatek Akcyzowy

 
Serwis Instytutu Studiów Podatkowych pod redakcją naukową prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego zawierający informacje, interpretacje, komentarze, orzecznictwo oraz publicystykę dotyczącą akcyzy i podatku akcyzowego w Polsce i Unii Europejskiej.

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI:

Tekst prof. Witolda Modzelewskiego: Czas już na uszczelnienie akcyzy

 

OBRÓT WYROBAMI AKCYZOWYMI

  1. Weksel własny jako zabezpieczenie akcyzowe ? Maciej Jendraszczyk
  2. Czy ewidencja wyrobów akcyzowych może być prowadzona w formie elektronicznej? ? Maciej Jendraszczyk
  3. Przemieszczenie wyrobów akcyzowych z innego państwa członkowskiego UE do Polski w celu wykonania na nich określonych usług ? Joanna Kiszka
  4. Podatnik akcyzy ? Marek Zagórski

 

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW ENERGETYCZNYCH

  1. Kiedy wyrób energetyczny staje się paliwem silnikowym ? Agata Strocka
  2. Wiarygodność dokumentu od nabywcy oleju opałowego ? Alan Lipnicki
  3. Jednokrotność opodatkowania wyrobów węglowych podatkiem akcyzowym ? Marek Zagórski
  4. Produkcja wyrobów metalurgicznych ? Alan Lipnicki

 

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW TYTONIOWYCH

  1. Glikol propylenowy i gliceryna a podatek akcyzowy ? Agata Strocka

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

  1. System Info-Ekspert jako źródło informacji o cenach samochodów ? Marek Zagórski