Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 13/2019

Akcyza i Podatek Akcyzowy

 
Serwis Instytutu Studiów Podatkowych pod redakcją naukową prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego zawierający informacje, interpretacje, komentarze, orzecznictwo oraz publicystykę dotyczącą akcyzy i podatku akcyzowego w Polsce i Unii Europejskiej.

 

 

 

 

Spis treści:

Tekst prof. Witolda Modzelewskiego: ?Składanie informacji MDR-3 przez podatników podatku akcyzowego?.

 

Obrót wyrobami akcyzowymi

 1. Przeznaczenie deklarowane jako czynnik determinujący opodatkowanie podatkiem akcyzowym ? Wyrok w sprawie C-567/17 „Bene Factum” ? Alan Lipnicki
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy ? Kacper Wolak
 3. Zezwolenie na prowadzenie kolejnego składu podatkowego a obowiązek osiągnięcia limitu ilościowego przechowywanych wyrobów akcyzowych ? Maciej Jendraszczyk
 4. Obniżenie należnej akcyzy o zapłacona akcyzę – Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie ? Marek Zagórski
 5. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie – zasady obowiązujące w roku 2019 ? Joanna Kiszka
 6. Składanie wniosku o zwrot akcyzy. Oprocentowanie zwrotu akcyzy ? wyrok NSA ? Marek Zagórski
 7. Różnice pomiędzy kwotą należnych wpłat dziennych, a podatkiem należnym w AKC-4/A ? Maciej Jendraszczyk
 8. Odpowiedzialność wydającego towary akcyzowe za ich zużycie niezgodne z przeznaczeniem ? Alan Lipnicki

 

Opodatkowanie akcyzą wyrobów energetycznych

 1. WSA: metody szacowania energii elektrycznej nie są przedmiotem urzędowej interpretacji prawa podatkowego ? Marek Zagórski
 2. Zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej wykorzystywanej w procesach metalurgicznych ? Kacper Wolak
 3. Wspólne magazynowanie paliwa nabytego z różnym przeznaczeniem w jednym zbiorniku oraz dalsza odprzedaż na cele uprawniające do zwolnienia jak również na cele opodatkowane ? Alan Lipnicki
 4. Prowadzenie działalności jako pośredniczący podmiot gazowy ? obowiązek czy prawo  ? Joanna Kiszka
 5. Możliwość złożenia zabezpieczenia akcyzowego na cały rok podatkowy z góry, przyjmując jako wysokość zabezpieczenia akcyzowego wartość szacowanej kwoty podatku akcyzowego do zapłaty ? Alan Lipnicki
 6. Zwolnienie z akcyzy wyrobów węglowych przeznaczonych do celów opałowych ? Malwina Sik
 7. Magazynowanie wyrobu energetycznego w jednym zbiorniku składu podatkowego ? Joanna Kiszka
 8. Nowa stawka akcyzy na energię elektryczną ? Maciej Jendraszczyk
 9. Stawki akcyzy na wyroby energetyczne ? wyroby gazowe ? Agata Strocka
 10. Opodatkowanie stawką 0 zł biogazu spalanego we flarze ? Alan Lipnicki
 11. Dyrektywa energetyczna a zwolnienia od akcyzy dla wyrobów węglowych ? Malwina Sik
 12. Nadpłata akcyzy od dodatków do paliw silnikowych ? Malwina Sik
 13. Zerowa stawka akcyzy na gaz ziemny CNG przeznaczony do napędu silników spalinowych a obowiązek zapłaty opłaty paliwowej ? Maciej Jendraszczyk
 14. Oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów gazowych do celów uprawniających do zwolnienia z podatku akcyzowego ? Kacper Wolak
 15. Opodatkowanie energii elektrycznej wykorzystywanej do procesów mineralogicznych a prawo wspólnotowe ? Rafał Linka
 16. Wspólne dostarczanie gazu płynnego o różnych statusach jedną autocysterną ? Maciej Jendraszczyk
 17. Akcyza od energii elektrycznej wykorzystywanej do procesów mineralogicznych ? Agata Strocka
 18. Czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą od wyrobów gazowych ? Marek Zagórski

 

 

Opodatkowanie akcyzą napojów alkoholowych

 1. Podatek akcyzowy – moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu produkcji wyrobów alkoholowych ? Agata Strocka
 2. Podstawa opodatkowania piw smakowych ? Kacper Wolak
 3. Opodatkowanie akcyzą miodu pitnego produkowanego z zastosowaniem przedpłaty podatkuOpodatkowanie akcyzą miodu pitnego produkowanego z zastosowaniem przedpłaty podatku ? Joanna Kiszka
 4. Ekstrakt rzeczywisty w wyrobie gotowym ? określanie podstawy opodatkowania piwa ? Agata Strocka

 

Opodatkowanie akcyzą samochodów osobowych

 1. Rejestracja czasowa samochodu jako etap postępowania w sprawie rejestracji ? Agata Strocka
 2. Korzystanie z niezarejestrowanych w Polsce samochodów osobowych wynajętych od kontrahenta z innego państwa UE ? Joanna Kiszka
 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW TYTONIOWYCH

 1. Aromaty nie wypełniają definicji płynu do papierosów elektronicznych ? Agata Strocka
 2. Kompostowanie suszu tytoniowego, a opodatkowanie podatkiem akcyzowymAromaty o kodzie CN 3302 10 90 a opodatkowanie podatkiem akcyzowym przy tzw. wyrobach nowatorskich ? Alan Lipnicki

 

 

ZNAKI AKCYZY

 1. Możliwość zdjęcia banderol podatkowych bez uzyskania zgody właściwego naczelnika urzędu skarbowego ? Kacper Wolak
 2. Zwrot podatku akcyzowego a znaki akcyzy ? Marek Zagórski