Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 13/2019

Akcyza i Podatek Akcyzowy

 
Serwis Instytutu Studiów Podatkowych pod redakcją naukową prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego zawierający informacje, interpretacje, komentarze, orzecznictwo oraz publicystykę dotyczącą akcyzy i podatku akcyzowego w Polsce i Unii Europejskiej.

 

 

 

 

Spis treści:

Tekst prof. Witolda Modzelewskiego: „Składanie informacji MDR-3 przez podatników podatku akcyzowego.

 

OBRÓT WYROBAMI AKCYZOWYMI

 1. Przeznaczenie deklarowane jako czynnik determinujący opodatkowanie podatkiem akcyzowym – Wyrok w sprawie C-567/17 „Bene Factum” – Alan Lipnicki
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy – Kacper Wolak
 3. Zezwolenie na prowadzenie kolejnego składu podatkowego a obowiązek osiągnięcia limitu ilościowego przechowywanych wyrobów akcyzowych – Maciej Jendraszczyk
 4. Obniżenie należnej akcyzy o zapłacona akcyzę – Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie – Marek Zagórski
 5. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie – zasady obowiązujące w roku 2019 – Joanna Kiszka
 6. Składanie wniosku o zwrot akcyzy. Oprocentowanie zwrotu akcyzy – wyrok NSA – Marek Zagórski
 7. Różnice pomiędzy kwotą należnych wpłat dziennych, a podatkiem należnym w AKC-4/A – Maciej Jendraszczyk
 8. Odpowiedzialność wydającego towary akcyzowe za ich zużycie niezgodne z przeznaczeniem – Alan Lipnicki

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW ENERGETYCZNYCH

 1. WSA: metody szacowania energii elektrycznej nie są przedmiotem urzędowej interpretacji prawa podatkowego – Marek Zagórski
 2. Zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej wykorzystywanej w procesach metalurgicznych – Kacper Wolak
 3. Wspólne magazynowanie paliwa nabytego z różnym przeznaczeniem w jednym zbiorniku oraz dalsza odprzedaż na cele uprawniające do zwolnienia jak również na cele opodatkowane – Alan Lipnicki
 4. Prowadzenie działalności jako pośredniczący podmiot gazowy – obowiązek czy prawo  – Joanna Kiszka
 5. Możliwość złożenia zabezpieczenia akcyzowego na cały rok podatkowy z góry, przyjmując jako wysokość zabezpieczenia akcyzowego wartość szacowanej kwoty podatku akcyzowego do zapłaty – Alan Lipnicki
 6. Zwolnienie z akcyzy wyrobów węglowych przeznaczonych do celów opałowych – Malwina Sik
 7. Magazynowanie wyrobu energetycznego w jednym zbiorniku składu podatkowego – Joanna Kiszka
 8. Nowa stawka akcyzy na energię elektryczną – Maciej Jendraszczyk
 9. Stawki akcyzy na wyroby energetyczne – wyroby gazowe – Agata Strocka
 10. Opodatkowanie stawką 0 zł biogazu spalanego we flarze – Alan Lipnicki
 11. Dyrektywa energetyczna a zwolnienia od akcyzy dla wyrobów węglowych – Malwina Sik
 12. Nadpłata akcyzy od dodatków do paliw silnikowych – Malwina Sik
 13. Zerowa stawka akcyzy na gaz ziemny CNG przeznaczony do napędu silników spalinowych a obowiązek zapłaty opłaty paliwowej – Maciej Jendraszczyk
 14. Oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów gazowych do celów uprawniających do zwolnienia z podatku akcyzowego – Kacper Wolak
 15. Opodatkowanie energii elektrycznej wykorzystywanej do procesów mineralogicznych a prawo wspólnotowe – Rafał Linka
 16. Wspólne dostarczanie gazu płynnego o różnych statusach jedną autocysterną – Maciej Jendraszczyk
 17. Akcyza od energii elektrycznej wykorzystywanej do procesów mineralogicznych – Agata Strocka
 18. Czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą od wyrobów gazowych – Marek Zagórski

 

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 1. Podatek akcyzowy – moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu produkcji wyrobów alkoholowych – Agata Strocka
 2. Podstawa opodatkowania piw smakowych – Kacper Wolak
 3. Opodatkowanie akcyzą miodu pitnego produkowanego z zastosowaniem przedpłaty podatkuOpodatkowanie akcyzą miodu pitnego produkowanego z zastosowaniem przedpłaty podatku – Joanna Kiszka
 4. Ekstrakt rzeczywisty w wyrobie gotowym – określanie podstawy opodatkowania piwa – Agata Strocka

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

 1. Rejestracja czasowa samochodu jako etap postępowania w sprawie rejestracji – Agata Strocka
 2. Korzystanie z niezarejestrowanych w Polsce samochodów osobowych wynajętych od kontrahenta z innego państwa UE – Joanna Kiszka
 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW TYTONIOWYCH

 1. Aromaty nie wypełniają definicji płynu do papierosów elektronicznych – Agata Strocka
 2. Kompostowanie suszu tytoniowego, a opodatkowanie podatkiem akcyzowymAromaty o kodzie CN 3302 10 90 a opodatkowanie podatkiem akcyzowym przy tzw. wyrobach nowatorskich – Alan Lipnicki

 

 

ZNAKI AKCYZY

 1. Możliwość zdjęcia banderol podatkowych bez uzyskania zgody właściwego naczelnika urzędu skarbowego – Kacper Wolak
 2. Zwrot podatku akcyzowego a znaki akcyzy – Marek Zagórski