Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 29/2020

 

 

 

 

 

Akcyza i Podatek Akcyzowy

 
Serwis Instytutu Studiów Podatkowych pod redakcją naukową prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego zawierający informacje, interpretacje, komentarze, orzecznictwo oraz publicystykę dotyczącą akcyzy i podatku akcyzowego w Polsce i Unii Europejskiej.

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI:

Tekst prof. Witolda Modzelewskiego : Akcyza 2021: kierunki zmian

 

OBRÓT WYROBAMI AKCYZOWYMI

  1. Czy przeniesienie prawa własności ma wpływ na stosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy? ? Maciej Jendraszczyk
  2. Definicja terminu „bez uzasadnionej przyczyny ? Malwina Sik
  3. Rozporządzenie rozszerzające katalog produktów zwolnionych z akcyzy ? Agata Strocka
  4. Czy zabezpieczenie akcyzowe może zostać wpłacone przez podmiot inny niż podmiot prowadzący skład podatkowy, do którego mają zostać wprowadzone te towary, na którym to w myśl przepisów ustawy ciąży ten obowiązek? ? Maciej Jendraszczyk

 

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW ENERGETYCZNYCH

  1. Preferencyjne stawki akcyzy w przypadku braku złożenia w terminie zestawienia oświadczeń ? jedynie w przypadku bezspornego zużycia zakupionego paliwa do celów uprawniających do stosowania stawki preferencyjnej ? wyrok TSUE ? Marek Zagórski
  2. Opodatkowanie akcyzą wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów i preparatów smarowych przy braku ich wprowadzenia do składu podatkowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy ? Joanna Kiszka
  3. Zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej pochodzącej z OZE ? Malwina Sik
  4. Najważniejsze elementy systemu zwolnień akcyzy od wyrobów gazowych ? Marek Zagórski
  5. Konsekwencje akcyzowe wad formalnych oświadczeń o przeznaczeniu oleju ? Alan Lipnicki

 

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW TYTONIOWYCH

  1. Wykorzystanie suszu tytoniowego do badań laboratoryjnych ? Marek Zagórski