Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 8/2018

 

 

Akcyza i Podatek Akcyzowy

 

Serwis Instytutu Studiów Podatkowych pod redakcją naukową prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego zawierający
informacje, interpretacje, komentarze, orzecznictwo oraz publicystykę dotyczącą akcyzy i podatku akcyzowego w
Polsce i Unii Europejskiej.

 

 

Spis treści:

Tekst prof. Witolda Modzelewskiego: Akcyza tytoniowa: bez zasadniczych działań legislacyjnych nie wyeliminuje się nieopodatkowanej podaży papierosów

OBRÓT WYROBAMI AKCYZOWYMI

 1. Wyrok NSA z dnia 14 listopada 2017 r. I GSK 2247/15 dotyczący dobrej wiary podatnika w podatku akcyzowym ? Marek Zagórski
 2. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. ? Kacper Wolak
 3. Przedpłata a produkcja wyrobów akcyzowych ? Joanna Kiszka
 4. Zakres danych ujmowanych w ewidencji składu podatkowego prowadzonej w formie elektronicznej ? Kacper Wolak
 5. Powinności ewidencyjne podmiotów prowadzących składy podatkowe ? Joanna Kiszka
 6. Przywóz okazjonalny a podatek akcyzowy ? Alan Lipnicki

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW ENERGETYCZNYCH

 1. Brak zgody Komisji Europejskiej na niższą akcyzę od prądu wykorzystywanego przy wydobyciu węgla kamiennego ? Martyna Betiuk
 2. Zmiany w akcyzie na produkty energetyczne- gaz i węgiel dla celów opałowych z akcyzą ? Martyna Betiuk
 3. Brak oświadczenia nabywców oleju opałowego nie powoduje automatycznie zmiany stawki podatku akcyzowego ? Alan Lipnicki
 4. Charakterystyka opłaty paliwowej ? Marek Zagórski

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 1. Opinia Rzecznika Generalnego Yves?s Bota z dnia 1 lutego 2018 r., sprawa C-30/17 dotycząca ustalenia podstawy opodatkowania piw smakowych w oparciu o skalę Plato na tle zaistniałego sporu pomiędzy Dyrektorem Izby Celnej w Poznaniu a Kompanią Piwowarską S.A. w Poznaniu – Malwina Sik
 2. Pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie piwa słodowego o kodzie CN 2203 ? Marek Zagórski
 3. Rozliczanie ubytków alkoholu etylowego w deklaracji AKC-4 ? Maciej Jendraszczyk
 4. Pojęcie małego browaru w świetle rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego – Malwina Sik
 5. Podatek akcyzowy w zakresie zwolnienia od akcyzy nabytego alkoholu etylowego całkowicie skażonego ? Kacper Wolak
 6. Obniżenie stawki podatku dla niezależnych małych browarów w świetle Dyrektywy Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych ? Malwina Sik
 7. Zwolnienie alkoholu etylowego zawartego w wyrobie spożywczym ? Sebastian Kopacz
 8. Określenie produktów pośrednich w stosunku do definicji innych napojów w przepisach  Dyrektywy Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych – Malwina Sik
 9. Rozliczanie ubytków wyrobów akcyzowych pochodzących z dwóch składów podatkowych ? Marek Zagórski

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW TYTONIOWYCH

 1. Papierosy z mieszanką ziół (bez tytoniu i nikotyny) a podatek akcyzowy ? Maciej Jędraszczyk
 2. Niedopałki nie są papierosami ? Alan Lipnicki
 3. Krótkotrwała dzierżawa urządzenia do produkcji papierosów ? Alan Lipnicki

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

 1. Obowiązek podatkowy w przypadku otrzymania zaliczki na poczet dostawy samochodu osobowego – Maciej Jendraszczyk
 2. Zasadnicze przeznaczenie samochodu osobowego do przewozu osób ? Łukasz Cebula
 3. Najem samochodu z zagranicy a podatek akcyzowy ? Maciej Jendraszczyk
 4. Powstanie obowiązku podatkowego w akcyzie w sytuacji przemieszczeniu samochodu do Polski. – Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie ? Alan Lipnicki
 5. Wykup samochodu osobowego z zagranicznego leasingu a podatek akcyzowy ? Maciej Jendraszczyk

ZNAKI AKCYZY

 1. Projekt rozporządzenia w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy ? Aleksandra Garbarczyk
 2. Procedura otrzymywania znaków akcyzy ? Marek Zagórski

 

Instrukcje Podatkowe Instytutu Studiów Podatkowych

Wydawnictwa Instytutu Studiów Podatkowych

Polisy Podatkowe