Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 25/2020

 

 

 

 

 

Akcyza i Podatek Akcyzowy

 
Serwis Instytutu Studiów Podatkowych pod redakcją naukową prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego zawierający informacje, interpretacje, komentarze, orzecznictwo oraz publicystykę dotyczącą akcyzy i podatku akcyzowego w Polsce i Unii Europejskiej.

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI:

Tekst prof. Witolda Modzelewskiego: Nie stać nas dziś na kryzys polityczny obecnej zapaści ekonomicznej

 

OBRÓT WYROBAMI AKCYZOWYMI

 

 1. Opodatkowanie akcyzą samego posiadania wyrobu akcyzowego ? Malwina Sik
 2. Dodatkowe obniżenie niektórych stawek podatku akcyzowego ? Maciej Jendraszczyk
 3. Relacja pomiędzy decyzją celną a decyzją podatkową ? Maciej Jendraszczyk
 4. Możliwość zwrotu akcyzy na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem tego podatku z tytułu nabycia wyrobu ? Joanna Kiszka
 5. Rozbieżność pomiędzy kwotą podatku należnego a sumą wpłat dziennych w deklaracji ? Maciej Jendraszczyk
 6. Spółka cywilna może być podatnikiem podatku akcyzowego ? Maciej Jendraszczyk
 7. W jaki sposób określać wartość ubytków wyrobów akcyzowych? ? Maciej Jendraszczyk
 8. Unieważnienie zgłoszenia celnego ? Malwina Sik
 9. Nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów niezharmonizowanych a procedura zawieszenia poboru akcyzy ? Alan Lipnicki
 10. Potencjalne rozszerzenie zakresu wyrobów akcyzowych ? Alan Lipnicki

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW ENERGETYCZNYCH

 1. WSA: metody szacowania energii elektrycznej nie są przedmiotem urzędowej interpretacji prawa podatkowego ? Marek Zagórski
 2. Podatek akcyzowy w zakresie zwolnienia z akcyzy preparatów tłuszczowych ? Malwina Sik
 3. Podatnik akcyzy od energii elektrycznej ? Kacper Wolak
 4. Zwolnienie od akcyzy w przypadku usunięcia paliwa ze środka transportu ? Malwina Sik
 5. Czy każde użycie wyrobów węglowych z naruszeniem warunków zwolnienia podlega opodatkowaniu? ? Marek Zagórski
 6. Opodatkowanie akcyzą produkcji i sprzedaży granulatu schudzającego klasyfikowanego do kodu CN 6815 10 90 ? Kacper Wolak
 7. Zmiana przeznaczenia oleju opałowego ? Kacper Wolak
 8. Objęcie opłatą paliwową sprzedaży olejów napędowych nie przeznaczonych do napędu silników spalinowych ? Marek Zagórski
 9. Zwolnienie od akcyzy zużycia oleju przekładniowego do automatycznych skrzyń biegów w pojazdach hybrydowych ? Joanna Kiszka
 10. Wysokość stawki akcyzy przy opodatkowaniu olejów klasyfikowanych do kodu CN 2710 1943 niespełniających ustawowo określonych wymagań jakościowych ? Joanna Kiszka
 11. Lakierowanie proszkowe nie jest procesem metalurgicznym ? Marek Zagórski

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW TYTONIOWYCH

 1. Obowiązek złożenia zabezpieczenia akcyzowego od suszu tytoniowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy, wykorzystujący susz tytoniowy do produkcji wyrobów tytoniowych oraz wyrobów nowatorskich ? Kacper Wolak