Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 27/2020

 

 

 

 

 

Akcyza i Podatek Akcyzowy

 
Serwis Instytutu Studiów Podatkowych pod redakcją naukową prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego zawierający informacje, interpretacje, komentarze, orzecznictwo oraz publicystykę dotyczącą akcyzy i podatku akcyzowego w Polsce i Unii Europejskiej.

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI:

Tekst prof. Witolda Modzelewskiego: Podmiotowość podatnika w podatku akcyzowym (część I)

 

OBRÓT WYROBAMI AKCYZOWYMI

 1. Kontrola celno-skarbowa czynności w zakresie produkcji wyrobów akcyzowych w czasie epidemii ? Maciej Jendraszczyk
 2. Kto ma obowiązek składania załącznika AKC-4/N? ? Maciej Jendraszczyk

 

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW ENERGETYCZNYCH

 1. Naruszenie warunków zwolnienia od akcyzy paliwa wykorzystywanego przez środek transportu którym zostały przywiezione ? powstanie wtórnego obowiązku podatkowego w akcyzie ? Alan Lipnicki
 2. Dobra wiara w podatku akcyzowym ? wyrok NSA ? Marek Zagórski
 3. Zwolnienie z akcyzy wyrobów gazowych ? Malwina Sik
 4. Opodatkowanie wyrobów energetycznych zerową stawką akcyzy ? Kacper Wolak
 5. Zakład energochłonny jako zorganizowana część przedsiębiorstwa ? Malwina Sik
 6. Opłata paliwowa ? Marek Zagórski
 7. Zużywanie wyrobów wymienionych w załączniku nr. 2 do ustawy o podatku akcyzowym opodatkowanych stawką zerową a przekroczenie dopuszczalnych norm zużycia ? Alan Lipnicki
 8. Zwolnienie z akcyzy w zakresie energii produkowanej z generatorów do 1 MW w kontekście posiadanej koncesji ? Alan Lipnicki
 9. Opodatkowanie akcyzą preparatów smarowych klasyfikowanych do kodu CN 3403 ? Joanna Kiszka
 10. Projektowane zmiany warunków stosowania zwolnienia od podatku akcyzowego dla gazu wykorzystywanego do celów opałowych ? Joanna Kiszka
 11. Wysokości zabezpieczenia akcyzowego ? Malwina Sik
 12. Obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego a wytwarzanie energii elektrycznej ? Malwina Sik
 13. Zwolnienie z akcyzy zużywanego gazu ziemnego ? Kacper Wolak

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

 1. Określając w toku postępowania podatkowego wartość samochodu na potrzeby akcyzy organ nie jest związany wartością wskazaną przez podatnika w deklaracji ? Maciej Jendraszczyk
 2. Rozporządzanie samochodem osobowym jak właściciel jako warunek zwrotu akcyzy ? Kacper Wolak
 3. Współczynnik zbywalności pojazdu a średnia wartość rynkowa ? Agata Strocka
 4. System Info-Ekspert jako źródło informacji o cenach samochodów ? Agata Stocka
 5. Podatek akcyzowy a wewnątrzwspólnotowe nabycie ambulansu przeznaczonego do działalności leczniczej prowadzonej przez podmioty lecznicze ? Joanna Kiszka
 6. Specyfika rynku samochodowego w danym kraju jako determinanta podstawy opodatkowania w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów osobowych ? Alan Lipnicki
 7. Mercedes Benz GL350 jako samochód osobowy na gruncie akcyzy ? Alan Lipnicki

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW TYTONIOWYCH

 1. Obowiązek złożenia zabezpieczenia akcyzowego od suszu tytoniowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy ? Kacper Wolak
 2. Opodatkowanie akcyzą wyrobów tytoniowych ? cygaro i wytworzony z niego tytoń do palenia ? Agata Strocka
 3. Pojęcia „susz” i „suchy” na gruncie ustawy o podatku akcyzowym ? Agata Strocka
 4. Dzierżawa magazynu z maszynami do produkcji suszu tytoniowego nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym ? Maciej Jendraszczyk
 5. Czasowe zwolnienie z obowiązku oznaczania podatkowymi znakami akcyzy płynu do papierosów elektronicznych ? Joanna Kiszka