Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 32/2021

 

 

 

 

 

Akcyza i Podatek Akcyzowy

 
Serwis Instytutu Studiów Podatkowych pod redakcją naukową prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego zawierający informacje, interpretacje, komentarze, orzecznictwo oraz publicystykę dotyczącą akcyzy i podatku akcyzowego w Polsce i Unii Europejskiej.

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI:

 

OBRÓT WYROBAMI AKCYZOWYMI

  1. Niedostarczenie nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych do składu podatkowego generuje obowiązek rozliczenia podatku akcyzowego ? Maciej Jendraszczyk
  2. Odpowiedzialność za ubytki wyrobów akcyzowych przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy ? Maciej Jendraszczyk
  3. Warunki prowadzenia elektronicznej ewidencji wyrobów akcyzowych ? Joanna Kiszka

 

 

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW TYTONIOWYCH

  1. Kryterium uznania roztworu za płyn do papierosów elektronicznych ? Joanna Kiszka
  2. Obrót aromatami zawierającymi nikotynę oraz składnikami służącymi do wytwarzania aromatów zawierających nikotynę ? Marek Zagórski

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

  1. Klasyfikacja samochodu dla potrzeb akcyzy ? Agata Strocka