Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 21/2019

 

 

 

 

 

Akcyza i Podatek Akcyzowy

 
Serwis Instytutu Studiów Podatkowych pod redakcją naukową prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego zawierający informacje, interpretacje, komentarze, orzecznictwo oraz publicystykę dotyczącą akcyzy i podatku akcyzowego w Polsce i Unii Europejskiej.

 

 

 

 

 

Spis treści:

Tekst prof. Witolda Modzelewskiego: Subiektywna teoria wyrobu akcyzowego, czyli wszyscy jesteśmy podatnikami tego podatku

 

OBRÓT WYROBAMI AKCYZOWYMI

 1. Zasada minimalizacji danych w podatku akcyzowym ? Martyna Betiuk
 2. Projektowana zmiana zasad monitorowania dostaw wyrobów akcyzowych na podstawie elektronicznych dokumentów dostawy ? kolejne uproszczenia ? Joanna Kiszka
 3. Wiążąca Informacja Akcyzowa a interpretacja podatkowa ? Marek Zagórski
 4. Podatek akcyzowy. Przedmiot opodatkowania i powstanie obowiązku podatkowego. – Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego ? Marek Zagórski
 5. Kiedy posiadacz wyrobów akcyzowych staje się podatnikiem podatku akcyzowego? ? Maciej Jendraszczyk
 6. Procedura zawieszenia poboru akcyzy ? Kacper Wolak
 7. Przypadki unieważnienia zgłoszenia celnego po zwolnieniu towarów ? Malwina Sik
 8. Instytucja unieważnienia zgłoszenia celnego ? Malwina Sik
 9. Likwidacja obowiązku stosowania pieczątek w ewidencji wyrobów akcyzowych ? Agata Strocka
 10. Akcyza od samego nabycia albo posiadania wyrobu akcyzowego ? Agata Strocka

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW ENERGETYCZNYCH

 1. Zwolnienie z akcyzy czynności, których przedmiotem są wyroby gazowe ? Marek Zagórski
 2. Określenie podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług w odniesieniu do towaru w postaci oleju napędowego ? Malwina Sik
 3. Sprzedaż energii elektrycznej a opodatkowanie akcyząMalwina Sik
 4. Definicja pojęcia „przeznaczone do użycia do napędu silników spalinowych” Marek Zagórski
 5. Podział spółek a rozliczenie akcyzy od energii elektrycznej ? Maciej Jendraszczyk
 6. Zwolnienie od akcyzy energii elektrycznej wyprodukowanej z odnawialnego źródła energii i zużytej na własne potrzeby ? Kacper Wolak
 7. Obowiązkowy e-DD a SENT w kontekście obrotu wyrobami o kodzie CN 3403 ? Kacper Wolak
 8. Kontrola oświadczeń nabywców oleju opałowego ? Kacper Wolak

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 1. Opodatkowanie akcyzą produkcji cydru ? Agata Strocka

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW TYTONIOWYCH

 1. Uznanie niedopałków za wyrób tytoniowy ? Marek Zagórski
 2. Obowiązek przekazania informacji o papierosach i tytoniu do palenia znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy za 10 miesięcy 2019 roku ? Malwina Sik

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

 1. Zwrot akcyzy od pojazdu czasowo zarejestrowanego w Polski ? Maciej Jendraszczyk
 2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu osobowego w kwocie niższej niż krajowa cena rynkowa ? Maciej Jendraszczyk
 3. Najem samochodów spoza terytorium Polski a obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym ? Maciej Jendraszczyk
 4. Opodatkowanie akcyzą samochodów hybrydowych po zmianach ? Joanna Kiszka
 5. Nowe czynności w zakresie opodatkowania akcyzą samochodów osobowych oraz zmiany związane z rejestracją samochodów ciężarowych i specjalnych w świetle projektu nowelizacji z 12 września 2019 r. ? Joanna Kiszka
 6. Określenie prawidłowej podstawy opodatkowania akcyzą samochodu osobowego ? Agata Strocka