Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 20/2019

 

 

 

 

 

Akcyza i Podatek Akcyzowy

 
Serwis Instytutu Studiów Podatkowych pod redakcją naukową prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego zawierający informacje, interpretacje, komentarze, orzecznictwo oraz publicystykę dotyczącą akcyzy i podatku akcyzowego w Polsce i Unii Europejskiej.

 

 

 

 

 

Spis treści:

Tekst prof. Witolda Modzelewskiego: Akcyza w latach 2020-2024: wielka niewiadoma

 

OBRÓT WYROBAMI AKCYZOWYMI

 1. Projekt nowego rozporządzenia w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego ? Joanna Kiszka
 2. Akcyza od nabycia wyrobu akcyzowego ? wyrok WSA ? Marek Zagórski
 3. Podmiot uprawniony do zwrotu podatku akcyzowego z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej ? Marek Zagórski
 4. Czy apteka może być uznana za podmiot leczniczy na gruncie podatku akcyzowego? ? Maciej Jendraszczyk

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW ENERGETYCZNYCH

 1. Klasyfikacja oleju dla potrzeb akcyzy ? Marek Zagórski
 2. Nabycie oraz sprzedaż węgla na terytorium państw trzecich ? Malwina Sik
 3. Zmiany dotyczące akcyzy i paliw żeglugowych ? Agata Strocka
 4. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej ? Malwina Sik
 5. Opodatkowanie akcyzą energii elektrycznej ? Malwina Sik
 6. Obowiązek sprawdzenia dostawcy oleju napędowego ? Marek Zagórski
 7. Zużycie wyrobów węglowych do ogrzewania lokali mieszkalnych a zwolnienie z podatku akcyzowego spółdzielni mieszkaniowej ? Maciej Jendraszczyk
 8. Opodatkowanie podatkiem akcyzowym nabycia paliwa ? Kacper Wolak
 9. Zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej ? Kacper Wolak
 10. Opodatkowanie akcyzą energii elektrycznej ? Kacper Wolak
 11. Akcyza od dodatków do paliw silnikowych ? Kacper Wolak

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

 1. Produkcja substancji czynnej a zwolnienie z podatku akcyzowego alkoholu etylowego ? Maciej Jendraszczyk
 2. Opodatkowanie akcyzą produkcji cydru ? Kacper Wolak
 3. Czy alkohol etylowy używany do produkcji wyciągu, zarejestrowanego jako substancja czynna, podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego ? Kacper Wolak
 4. Nadwyżka napojów alkoholowych a podatek akcyzowy ? Agata Strocka
 5. Uszczelnienie rynku w zakresie obrotu alkoholem etylowym ? Agata Strocka

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW TYTONIOWYCH

 

 1. Zużycie suszu tytoniowego jako podstawa opodatkowania ? Marek Zagórski
 2. Warunek z art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. jest nadinterpretacją przepisów ? Maciej Jendraszczyk
 3. Opodatkowanie akcyzą ekstraktu tytoniowego ? Agata Strocka
 4. Sprzedaż lub utylizacja pozostałości po procesie destylacji ekstraktu tytoniu a powstanie obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym ? Joanna Kiszka

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

 

 1. Nowe zasady potwierdzania zapłaty akcyzy od samochodu ? Agata Strocka
 2. Dokumentacja potwierdzająca wykonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej samochodu osobowego ? Malwina Sik