Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 23/2020

 

 

 

 

 

Akcyza i Podatek Akcyzowy

 
Serwis Instytutu Studiów Podatkowych pod redakcją naukową prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego zawierający informacje, interpretacje, komentarze, orzecznictwo oraz publicystykę dotyczącą akcyzy i podatku akcyzowego w Polsce i Unii Europejskiej.

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI:

Tekst prof. Witolda Modzelewskiego:  „Transakcje optymalizacyjne” na celowniku fiskusa

 

OBRÓT WYROBAMI AKCYZOWYMI

 

 1. Możliwość składania zbiorczego zgłoszenia o planowanym wewnątrzwspólnotowym nabyciu wyrobów akcyzowych ? Joanna Kiszka
 2. Opinie statystyczne GUS w postępowaniu podatkowym ? Maciej Jendraszczyk
 3. Wymóg ewidencyjny w przypadku wprowadzenia do składu podatkowego wyrobów akcyzowych przemieszczanych do tego składu z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy ? Joanna Kiszka
 4. Zlecenie przemieszczenia wyrobów akcyzowych a określenie podmiotu dokonującego nabycia wewnątrzwspólnotowego ? Joanna Kiszka
 5. Wpływ przemieszczenia wyrobu akcyzowego z terytorium innego Państwa Członkowskiego na terytorium kraju na kwalifikację czynności jako wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych ? Joanna Kiszka
 6. Przesłanki zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego ? Marek Zagórski

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW ENERGETYCZNYCH

 1. Zwolnienie od akcyzy w przypadku usunięcia paliwa ze środka transportu ? Marek Zagórski
 2. Stawka podatku akcyzowego dla nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów energetycznych ? Malwina Sik
 3. Powstanie obowiązku podatkowego a import paliwaMalwina Sik
 4. Zwolnienie z akcyzy wyrobów gazowych Marek Zagórski
 5. Zwolnienie z akcyzy paliwa używanego do silników odrzutowych ? Kacper Wolak
 6. Zwolnienie z akcyzy wyrobów gazowych przeznaczonych do celów opałowych przez podmiot leczniczy – Kacper Wolak
 7. Wyroby gazowe ? definicja ? Malwina Sik
 8. Zapłata podatku w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem oleju napędowego ? Malwina Sik
 9. Podatnik akcyzy od energii elektrycznej ? Marek Zagórski

 

 

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 1. Zwrot piwa do składu podatkowego a obniżenie wysokości podatku akcyzowego? Maciej Jendraszczyk
 2. Na gruncie akcyzy znaczenie ma przeznaczenie, a nie skład alkoholu etylowego ? Maciej Jendraszczyk
 3. Określenie podstawy opodatkowania w przypadku ekstraktu brzeczki podstawowej ? Maciej Jendraszczyk
 4. Zwolnienie z akcyzy alkoholu etylowego ? Kacper Wolak
 5. Opodatkowanie piwa podatkiem akcyzowym ? Kacper Wolak
 6. Opodatkowanie akcyzą wyrobu w postaci napoju alkoholowego. ? Malwina Sik

 

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

 1. Nowy wzór deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych ? Joanna Kiszka
 2. Kiedy zmiany w pojeździe wpłyną na zmianę jego charakteru? ? Maciej Jendraszczyk
 3. System Info-Ekspert jako źródło informacji o cenach samochodów. ? Marek Zagórski
 4. Zwolnienie od akcyzy samochodu hybrydowego na podstawie art. 163a ? Kacper Wolak