Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 24/2020

 

 

 

 

 

Akcyza i Podatek Akcyzowy

 
Serwis Instytutu Studiów Podatkowych pod redakcją naukową prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego zawierający informacje, interpretacje, komentarze, orzecznictwo oraz publicystykę dotyczącą akcyzy i podatku akcyzowego w Polsce i Unii Europejskiej.

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI:

Tekst prof. Witolda Modzelewskiego : „Inwestycje legislacyjne” w podatku akcyzowym

 

OBRÓT WYROBAMI AKCYZOWYMI

 

 1. Ewidencja i opodatkowanie ubytków wyrobów akcyzowych ? Malwina Sik
 2. Czy dokonany z opóźnieniem zwrot podatku w związku z dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy samochodu osobowego podlega oprocentowaniu ? Maciej Jendraszczyk
 3. Niezgodność z prawem unijnym polskiego przepisu ograniczającego krąg osób uprawnionych do zwrotu akcyzy ? wyrok NSA ? Marek Zagórski
 4. Ponowne urzędowe sprawdzenie jako niezbędny warunek przed wydaniem decyzji odmawiającej wydania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego ? Maciej Jendraszczyk
 5. Przemieszczenie wyrobu akcyzowego jako wewnątrzwspólnotowe nabycie. – Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie ? Marek Zagórski

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW ENERGETYCZNYCH

 1. Zwolnienie z akcyzy wyrobów gazowych ? wyrok NSA ? Marek Zagórski
 2. Obowiązek zbierania i składania oświadczeń ? Malwina Sik
 3. Opodatkowanie akcyzą energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii.? Kacper Wolak
 4. Stawka podatku akcyzowego dla nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów energetycznych – Kacper Wolak
 5. Powstanie obowiązków publicznoprawnych w związku z importem paliwa – Malwina Sik
 6. Finalny podmiot gazowy ? Malwina Sik
 7. Uznanie wyrobu energetycznego za paliwo silnikowe ? Marek Zagórski
 8. Czy kruszenie minerałów można uznać za proces mineralogiczny? ? Maciej Jendraszczyk
 9. Granulat schudzający do produkcji mas ceramicznych na gruncie podatku akcyzowego ? Maciej Jendraszczyk
 10. Pośredniczący podmiot gazowy ? Kacper Wolak
 11. Obowiązek uiszczenia opłaty paliwowej ? Kacper Wolak
 12. Przesłanki nabycia i zużycia preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403 z zastosowaniem zwolnienia z akcyzy – Joanna Kiszka