Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 11/2019

Akcyza i Podatek Akcyzowy

 
Serwis Instytutu Studiów Podatkowych pod redakcją naukową prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego zawierający informacje, interpretacje, komentarze, orzecznictwo oraz publicystykę dotyczącą akcyzy i podatku akcyzowego w Polsce i Unii Europejskiej.

 

 

 

 

Spis treści:

Tekst prof. Witolda Modzelewskiego: „Subiektywna teoria prawa podatkowego, czyli krótka refleksja na temat rozliczania podatku akcyzowego’.

 

OBRÓT WYROBAMI AKCYZOWYMI

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z 12 grudnia 2018 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego – Agata Strocka
 2. Ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem akcyzowym.– Kacper Wolak
 3. Nowelizacja ustawy o biopaliwach podpisana – Malwina Sik
 4. Udokumentowanie faktu braku obowiązku zapłaty akcyzy poza granicami kraju w przypadku składania wniosku o zwrot akcyzy w związku z wewnątrzwspólnotową dostawą wyrobów akcyzowych – Maciej Jendraszczyk
 5. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych na terytorium kraju – Malwina Sik
 6. Konieczności spełnienia dodatkowych warunków do uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego – Marek Zagórski

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW ENERGETYCZNYCH

 1. Nowe stawki opodatkowania energii elektrycznej – Marek Zagórski
 2. Brak wykazywania transakcji w ewidencji wyrobów węglowych – Kacper Wolak
 3. Opodatkowanie wyrobu o kodzie CN 3824 90 97 nieprzeznaczonego do celów opałowych lub napędowych – Alan Lipnicki
 4. Spalanie w pochodni biogazu o kodzie Nomenklatury Scalonej CN 2711 29 00 a podatek akcyzowy – Joanna Kiszka
 5. Magazynowanie w zbiornikach wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej objętych stawką akcyzy inną niż zerowa – Alan Lipnicki
 6. „Nabycia od dostawców czeskich paliw przewożonych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy – Malwina Sik
 7. Sposób wypełniania deklaracji podatkowej przy zwolnieniu z akcyzy energii elektrycznej – Joanna Kiszka
 8. Kradzież zakupionych wyrobów węglowych przed ich transportem do podatnika a obowiązek zapłaty podatku akcyzowego – Maciej Jendraszczyk
 9. Czy istnieje możliwość uzyskania statusu pośredniczącego podmiotu gazowego z datą sprzed zawiadomienia o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego? – Joanna Kiszka
 10. Zwolnienie od akcyzy zużywanego gazu ziemnego – Kacper Wolak
 11. Dostarczanie gazu płynnego o różnych statusach jedną autocysterną – Malwina Sik
 12. Opodatkowanie akcyzą węgla utraconego w trakcie transportu – Agata Strocka
 13. Czy recykling odpadów, prowadzący do odzyskania czystych związków chemicznych w postaci benzenu, heksanu, cykloheksanu, toluenu, ksylenu, etylobenzenu i metanolu z mieszanin stanowiących odpady poprodukcyjne, powinien odbywać się w składzie podatkowym? – Alan Lipnicki
 14. Obowiązek produkcji wyrobu klasyfikowanego do kodu CN 3403 w składzie podatkowym – Alan Lipnicki
 15. Akcyza od energii elektrycznej wykorzystywanej w procesie metalurgicznym jest zgodna z prawem unijnym – wyrok WSA w Gliwicach – Marek Zagórski

 

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 1. Alkohol jako przedmiot opodatkowania – Malwina Sik
 2. Zwolnienie od akcyzy alkoholu etylowego zawartego w wyrobach kosmetycznych – Marek Zagórski
 3. Możliwość zwolnienia od podatku akcyzowego alkoholu etylowego zawartego w produktach biobójczych – Alan Lipnicki
 4. Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego w związku z produkcją miodu pitnego – Marek Zagórski

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

 1. Rejestracja czasowa samochodu osobowego a zwrot zapłaconego podatku akcyzowego – Maciej Jendraszczyk
 2. Opodatkowanie przebudowanego samochodu ciężarowego – Kacper Wolak
 3. Wartość rynkowa samochodu dla potrzeb akcyzy – Agata Strocka
 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW TYTONIOWYCH

 1. Podstawa opodatkowania cygaretek z filtrem – Agata Strocka