Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 17/2019

 

 

Akcyza i Podatek Akcyzowy

 
Serwis Instytutu Studiów Podatkowych pod redakcją naukową prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego zawierający informacje, interpretacje, komentarze, orzecznictwo oraz publicystykę dotyczącą akcyzy i podatku akcyzowego w Polsce i Unii Europejskiej.

 

 

 

 

 

Spis treści:

Tekst prof. Witolda Modzelewskiego : Akcyza w czasach „liberalnej demokracji” lat 2007 ? 2015

 

OBRÓT WYROBAMI AKCYZOWYMI

 1. Zmiany w zakresie opodatkowania olejów smarowych z dodatkiem biodiesla – projekt ustawy ? Maciej Jendraszczyk
 2. Nowe warunki stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy – projekt ustawy ? Maciej Jendraszczyk
 3. Relacja między procedurami celnymi a akcyzowymi ? Malwina Sik
 4. Zwolnienie od akcyzy preparatów smarowych (CN 3403) – projekt ustawy ? Maciej Jendraszczyk
 5. Zmiany w zakresie stawki akcyzy dla preparatów smarowych – projekt ustawy ? Maciej Jendraszczyk
 6. Zwolnienie z opodatkowania ubytków wyrobów akcyzowych ? Marek Zagórski
 7. Podatnik podatku akcyzowego – Marek Zagórski

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW ENERGETYCZNYCH

 1. Brak skorzystania ze zwolnienia w związku z otrzymaniem świadectw umorzenia energii, a możliwość korekty rozliczeń w których wykazany został podatek z tytułu zużycia energii elektrycznej po otrzymaniu takich decyzji. ? Alan Lipnicki
 2. Czy dopuszczalne są zmiany treści złożonego oświadczenia o przeznaczeniu nabywanych wyrobów gazowych? ? Joanna Kiszka
 3. Definicja „sprzedaży” jako element konstrukcji opodatkowania wyrobów węglowych podatkiem akcyzowym ? Marek Zagórski
 4. Wywóz wyrobów węglowych przez nabywcę z Czech własnym transportem a podatek akcyzowy ? Alan Lipnicki
 5. Skład podatkowy a wyroby węglowe ? Malwina Sik
 6. Uznanie wyrobu energetycznego za paliwo silnikowe ? Agata Strocka
 7. Brak możliwości uzyskania statusu pośredniczącego podmiotu gazowego sprzed daty zawiadomienia właściwego urzędu. ? Alan Lipnicki
 8. Produkcja zmywacza do maszyn poligraficznych ? Agata Strocka
 9. Uznanie rozpałki do grilla jako wyrobu przeznaczonego na cele opałowe. ? Alan Lipnicki
 10. Pokrycie wydatków na paliwo do wynajętych samochodów ciężarowych a obowiązek podatkowy w akcyzie ? Joanna Kiszka
 11. Możliwość konfekcjonowania benzyny alkilatowej poza składem podatkowym ? Kacper Wolak
 12. Warunki zwolnienia dla energii z odnawialnych źródeł – Malwina Sik
 13. Opodatkowanie akcyzą nabycia i sprzedaży węgla w kraju trzecim ? Malwina Sik
 14. Jednokrotność opodatkowania wyrobów węglowych podatkiem akcyzowym ? Marek Zagórski
 15. Definicja wyrobów energetycznych CN objętych pozycjami CN od 1507 do 1518 00 – Marek Zagórski

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

 1. Opodatkowanie piwa podatkiem akcyzowym ? Malwina Sik
 2. Zwolnienie z akcyzy alkoholu etylowego skażonego ? Kacper Wolak

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

 

 1. Współczynnik zbywalności a wartość rynkowa samochodu dla potrzeb akcyzy ? Kacper

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW TYTONIOWYCH

 1. Jak dla celów akcyzy należy traktować preparat zapachowy do aromatyzowania tytoniu do fajki wodnej? ? Joanna Kiszka
 2. Określenie statusu glikolu propylenowego i gliceryny ? Agata StrockaAgata Strocka

 

ZNAKI AKCYZY

 1. Rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy ? Agata Strocka
 2. Konsekwencje zdarzeń powodujących konieczność zdjęcia znaków akcyzy ? Joanna Kiszka