Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 22/2020

 

 

 

 

 

Akcyza i Podatek Akcyzowy

 
Serwis Instytutu Studiów Podatkowych pod redakcją naukową prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego zawierający informacje, interpretacje, komentarze, orzecznictwo oraz publicystykę dotyczącą akcyzy i podatku akcyzowego w Polsce i Unii Europejskiej.

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI:

Tekst prof. Witolda Modzelewskiego: Refleksje wokół podmiotowości w podatku
akcyzowym z tytułu wtórnego obowiązku podatkowego

 

OBRÓT WYROBAMI AKCYZOWYMI

 1. Obniżka akcyzy od wyrobów zużytych do wyprodukowania innych wyrobów ? Joanna Kiszka
 2. Ustalenia decyzji o długu celnym a podstawa opodatkowania akcyzą z tytułu importu wyroby akcyzowego ? Maciej Jendraszczyk
 3. Akcyza od nabycia lub posiadania wyrobu akcyzowego ? Kacper Wolak
 4. Procedura zawieszenia podatku akcyzowego poza składem podatkowym ? Malwina Sik
 5. Uzyskanie przez zainteresowanego zwolnienia z należności celnych? Malwina Sik
 6. Podmiot uprawniony do zwrotu podatku akcyzowego z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej ? Kacper Wolak

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW ENERGETYCZNYCH

 1. Zwolnienie z podatku akcyzowego węgla i gazu zbada TSUE ? Alicja Przybyło
 2. Definicja nabywcy końcowego energii elektrycznej – Marek Zagórski
 3. Nakładania na produkty energetyczne oraz energię elektryczną podatku akcyzowego w kontekście aktu prawnego Unii Europejskiej ? Malwina Sik
 4. Zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej wykorzystywanej w nagrzewnicach indukcyjnych? Malwina Sik
 5. Definicja pojęcia „sprzedaż wyrobów węglowych” – Marek Zagórski
 6. Zwolnienie w zakresie paliw ? wyrok NSA? Kacper Wolak
 7. Nabywanie ze składu podatkowego wyrobów z zerową stawką akcyzy ? wyrok NSA ? Kacper Wolak

 

 

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 1. Monitorowanie faktycznego wykorzystania wyrobów zawierających alkohol etylowy skażony ? projekt nowelizacji ? Joanna Kiszka
 2. Nowe stawki akcyzy od wyrobów alkoholowych ? Maciej Jendraszczyk
 3. Wino jako wyrób akcyzowy ? Marek Zagórski
 4. Produkcja wina a podatek akcyzowy ? Marek Zagórski

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW TYTONIOWYCHH

 1. Nowe stawki akcyzy od wyrobów tytoniowych ? Maciej Jendraszczyk
 2. Uznanie niedopałków za wyrób tytoniowy ? Marek Zagórski
 3. Zniszczenie niezdatnej do użytku krajanki tytoniowej objętej procedurą zawieszenia poboru akcyzy ? Maciej Jendraszczyk
 4. Owijki ze sprasowanego tytoniu ? Kacper Wolak
 5. Zasady opodatkowania płynu do papierosów elektronicznych podatkiem akcyzowym w 2020r. ? Joanna Kiszka
 6. Prawnopodatkowa definicja wyrobów nowatorskich ? Marek Zagórski

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ SAMOCHODÓW OSOBOWYCHH

 1. Nowe stawki podatku akcyzowego od hybrydowych samochodów osobowych ? Maciej Jendraszczyk
 2. Klasyfikacja samochodu dla potrzeb akcyzy ? Malwina Sik

 

ZNAKI AKCYZYH

 1. Zdjęcie znaków akcyzy z opakowań jednostkowych w celu dostawy wewnątrzwspólnotowej oraz sprzedaży poza teren Unii Europejskiej – Joanna Kiszka