Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 7/2018

 

 

Akcyza i Podatek Akcyzowy

 

Serwis Instytutu Studiów Podatkowych pod redakcją naukową prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego zawierający
informacje, interpretacje, komentarze, orzecznictwo oraz publicystykę dotyczącą akcyzy i podatku akcyzowego w
Polsce i Unii Europejskiej.

 

 

Spis treści:

Tekst prof. Witolda Modzelewskiego: Tracimy co rok ok. 10 mld zł dochodów budżetowych z akcyzy

OBRÓT WYROBAMI AKCYZOWYMI

 1. Nowe przepisy dotyczące wyrobów akcyzowych i składów podatkowych – Agata Strocka
 2. Zmiany w systemie monitorowania drogowego przewozu tzw. towarów wrażliwych – wykorzystanie danych geolokalizacyjnych – Joanna Kiszka
 3. Zmiana przepisów ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – Agata Strocka
 4. Brak formalnej kolejności podmiotów zobowiązanych do zapłacenia akcyzy – Malwina Sik
 5. Podmiot akcyzy z tytułu ubytków lub całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych w trakcie ich magazynowania i przemieszczania – Joanna Kiszka
 6. Ciężar prezentacji dowodów co do uiszczenia akcyzy – Agata Strocka

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW ENERGETYCZNYCH

 1. Zakres pojęcia udział kosztów wykorzystanej energii elektrycznej przy obliczaniu kwoty zwrotu podatku akcyzowego przez zakłady energochłonne – Alan Lipnicki
 2. Użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy – Joanna Kiszka
 3. Badanie winy odbiorcy energii elektrycznej w kontekście nielegalnego poboru – Alan Lipnicki
 4. Wprowadzenie obniżonej stawki akcyzy na energię elektryczną zużywaną w określonych procesach produkcyjnych, wydobywczych oraz przeróbczych – Marek Zagórski
 5. Zwolnienie z akcyzy frakcji olejowych wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu – Malwina Sik
 6. Definicja ubytków wyrobów akcyzowych – Rafał Linka
 7. Zwolnienie lub obniżka w zakresie poziomu opodatkowania wobec łącznego wytwarzania ciepła i mocy – Malwina Sik
 8. Klasyfikacja olejów smarowych dla potrzeb akcyzy – Kacper Wolak
 9. Sposób ustalania procentowego udziału wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej – Marek Zagórski
 10. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego w przypadku zużycia wyrobu akcyzowego do wyprodukowania innego wyrobu akcyzowego – Malwina Sik
 11. Ewidencja olejów smarowych przez podmiot zużywający – Marek Zagórski
 12. Zakres pojęcia proces metalurgiczny w kontekście zwolnienia przewidzianego w art. 31b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. – Alan Lipnicki
 13. Definicja procesu mineralogicznego w podatku akcyzowym – Marek Zagórski
 14. Parafina C14-C17 nie stanowi oleju napędowego w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. – Alan Lipnicki
 15. Wykazanie w deklaracji ubytków wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 ustawy objętych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie – Marek Zagórski

OPODATKOWANIE AKCYZĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 1. Zwolnienie z akcyzy alkoholu etylowego zawartego w nabywanych wewnątrzwspólnotowo środkach – Agata Strocka
 2. Usługowy rozlew piwa a zwolnienie od akcyzy – Maciej Jendraszczyk
 3. Podstawy opodatkowania piw smakowych – Agata Strocka

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW TYTONIOWYCH

 1. Straty wyrobów tytoniowych powstałe w wyniku kradzieży – Kacper Wolak
 2. Czy odpad tytoniowy mieści się w definicji suszu tytoniowego? – Rafał Linka
 3. Owijki ze sprasowanego tytoniu – Kacper Wolak

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

 1. Wnioskując o zwrot zapłaconej akcyzy od samochodu osobowego podatnik może złożyć kopie wymaganych dokumentów – Maciej Jendraszczyk
 2. Zwrot akcyzy od samochodu osobowego będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy a jego rejestracja – Malwina Sik
 3. Czy dokonując przemieszczenia samochodu osobowego poza terytorium kraju po złożeniu wniosku o rejestrację, jednak przed jego faktycznym zarejestrowaniem podatnik może ubiegać się o zwrot akcyzy? – Maciej Jendraszczyk
 4. Samochód wyprodukowany na bazie samochodu ciężarowego – Kacper Wolak
 5. Cechy projektowe pojazdu nadane przez producenta a ustalenie zasadniczego przeznaczenia pojazdu – Rafał Linka
 6. Zmiana podstawy opodatkowania. Uzasadniona przyczyna niższej ceny pojazdu – Kacper Wolak
 7. Odsetki od opóźnionego zwrotu akcyzy od samochodu osobowego – Alan Lipnicki

ZNAKI AKCYZY

 1. Projektowana zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku oznaczania wyrobów znakami akcyzy – Joanna Kiszka
 2. Sposób nanoszenia znaków akcyzy na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych – problem napojów alkoholowych – Joanna Kiszka

 

 

Instrukcje Podatkowe Instytutu Studiów Podatkowych

Wydawnictwa Instytutu Studiów Podatkowych

Polisy Podatkowe