Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 26/2020

 

 

 

 

 

Akcyza i Podatek Akcyzowy

 
Serwis Instytutu Studiów Podatkowych pod redakcją naukową prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego zawierający informacje, interpretacje, komentarze, orzecznictwo oraz publicystykę dotyczącą akcyzy i podatku akcyzowego w Polsce i Unii Europejskiej.

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI:

Tekst prof. Witolda Modzelewskiego: Jakie zmiany czekają podatników w akcyzie w drugiej połowie 2020 roku?

 

OBRÓT WYROBAMI AKCYZOWYMI

 1. Projekt rozporządzenia w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego ? Martyna Betiuk
 2. Możliwość odstąpienia od obecności kontrolującego przy przeprowadzaniu czynności podlegających kontroli celno-skarbowej w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych ? Agata Strocka
 3. Podatnik w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru ? Maciej Jendraszczyk
 4. Kiedy posiadacz wyrobu akcyzowego zapłaci podatek akcyzowy? ? Maciej Jendraszczyk
 5. Przesłanka ?przeznaczenia do celów opałowych? na gruncie ustawy o podatku akcyzowym ? Joanna Kiszka
 6. Jednofazowość podatku akcyzowego w kontekście zmiany przeznaczenia oraz pomniejszenia zobowiązania podatkowego o kwotę odprowadzonej uprzednio akcyzy ? Alan Lipnicki

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW ENERGETYCZNYCH

 1. Podleganie obowiązkom w zakresie akcyzy w przypadku nabywania paliw opałowych ? Alan Lipnicki
 2. Preferencyjne stawki akcyzy w przypadku braku złożenia w terminie zestawienia oświadczeń ? jedynie w przypadku bezspornego zużycia zakupionego paliwa do celów uprawniających do stosowania stawki preferencyjnej ? wyrok TSUE ? Marek Zagórski
 3. Powstanie obowiązków publicznoprawnych w związku z importem paliwa. ? Malwina Sik
 4. Sprzedaż paliwa gazowego a mechanizm podzielonej płatności. ? Kacper Wolak
 5. Akcyza od oleju napędowego niespełniającego wymagań jakościowych ? Malwina Sik
 6. Podstawa i stawka opodatkowania wyrobów gazowych ? Marek Zagórski
 7. Obowiązki w zakresie opodatkowania glikolu oraz gliceryny głównie na podstawie przeznaczenia ? Alan Lipnicki
 8. Wiążąca informacja akcyzowa kwalifikująca towar jako smar plastyczny objęty kodem CN 3403 ? Alan Lipnicki
 9. Najważniejsze elementy systemu zwolnień akcyzy od wyrobów gazowych ? Marek Zagórski
 10. Status pośredniczącego podmiotu węglowego ? obowiązek czy prawo podatnika ? Joanna Kiszka
 11. Pył węgla brunatnego jako wyrób akcyzowy Joanna Kiszka
 12. Finalny podmiot węglowy ? przesłanki opodatkowania ? Joanna Kiszka
 13. Moment powstania obowiązku podatkowego od wyrobów węglowych ? Marek Zagórski
 14. Czy paliwo do samolotu, który służy do transportu własnych pracowników korzysta ze zwolnienia od akcyzy na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym? ? Maciej Jendraszczyk
 15. Czy energia elektryczna wykorzystywana do czynności pomocniczych związanych z redukcją chemiczną korzysta ze zwolnienia? ? Maciej Jendraszczyk
 16. Prowadzenie ewidencji wyrobów węglowych przez używający tych wyrobów pośredniczący podmiot węglowy ? Joanna Kiszka
 17. Zwolnienie z akcyzy gazu propan-butan wykorzystywanego do napędu wózków widłowych ? Malwina Sik
 18. Zwolnienie od akcyzy w przypadku usunięcia paliwa ze środka transportu ? Agata Strocka
 19. Zwolnienie z akcyzy wyrobów gazowych (cele opałowe w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych) ? Agata Strocka
 20. Opodatkowanie wyrobów o kodzie nomenklatury scalonej 3403 a opodatkowanie smarów plastycznych ? Alan Lipnicki

 

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW ALKOHOLOWYCH

 1. Nadwyżka napojów alkoholowych a podatek akcyzowy ? Agata Strocka

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW TYTONIOWYCH

 1. Obowiązek złożenia zabezpieczenia akcyzowego od suszu tytoniowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy ? Kacper Wolak
 2. Opodatkowanie podatkiem akcyzowym dzierżawy magazynu wraz ze znajdujących się w nim maszynami do obróbki suszu tytoniowego ? Kacper Wolak
 3. Owijki ze sprasowanego tytoniu. ? Kacper Wolak
 4. Płyn do papierosów elektronicznych ? definicja ? Malwina Sik
 5. Susz tytoniowy jako część tytoniu ? Malwina Sik