Dział Szkoleń

Instytut Studiów Podatkowych od 25 lat w ramach świadczenia usług edukacyjnych organizuje otwarte szkolenia jednodniowe,

kilkudniowe oraz kursy i szkolenia wyjazdowe, których wiodącą tematyką są podatki. Szkolenia poświęcone są zarówno

podstawowej dla polskiego systemu podatkowego Ordynacji podatkowej jak też podatkom bezpośrednim (podatki dochodowe),

podatkom pośrednim (VAT, akcyza, PCC) oraz podatkom majątkowym.

Na szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Instytut gościło ponad 300 tysięcy Uczestników.

Instytut poprzez działalność edukacyjną nie tylko zajmuje się upowszechnianiem wiedzy podatkowej,

ale także krzewi potrzebę ochrony interesu publicznego oraz ideę legalnego i optymalnego płacenia podatków.

Służąc podatnikom, chroni również interes publiczny.

  • W naszej stałej ofercie znajdują się:
  • Szkolenia jednodniowe obejmujące zakresem wszelkie elementy polskiego prawa podatkowego.
  • Konferencje kilkudniowe ? krajowe i zagraniczne ? poświęcone szczególnie obszernej tematyce prawnopodatkowej.
  • Kilkudniowe kursy poszerzające wiedzę z zakresu wybranego podatku.
  • Trzymiesięczne kursy dla Głównych Księgowych.
  • Półroczne kursy dla przyszłych doradców i ekspertów podatkowych.
  • Szkolenia zamknięte na zlecenie naszych Klientów skierowane do zamkniętej grupy pracowników Klienta.

Formularz
kontaktowy

Proszę wprowadzić dane, a nasi konsultanci odezwą się do wszystkich zainteresowanych.