Dział Szkoleń

Instytut Studiów Podatkowych od 23 lat w ramach świadczenia usług edukacyjnych organizuje otwarte szkolenia jednodniowe, których wiodącą tematyką są podatki. Szkolenia poświęcone są zarówno podstawowej dla polskiego systemu podatkowego Ordynacji podatkowej jak też podatkom bezpośrednim (podatki dochodowe), podatkom pośrednim (VAT, akcyza, PCC) oraz podatkom majątkowym. Równocześnie szkolenia te dotyczą podstawowych podatków obowiązujących w specyficznej działalności sektora ubezpieczeniowego, bankowego, budżetowego, budowlanego, w działalności gospodarczej (produkcyjnej, handlowej i usługowej) oraz Zakładów Pracy Chronionej. W ramach tych szkoleń uczestnicy zdobywają i uzupełniają już nabytą wiedzę, a także mogą zapoznać się z wszelkimi zmianami i nowościami zachodzącymi w polskim prawie podatkowym.

Na szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Instytut gościło ponad 250 tysięcy Uczestników.

Instytut poprzez działalność edukacyjną nie tylko zajmuje się upowszechnianiem wiedzy podatkowej, ale także krzewi potrzebę ochrony interesu publicznego oraz ideę legalnego i optymalnego płacenia podatków. Służąc podatnikom, chroni również interes publiczny.

Szkolenia jednodniowe obejmujące zakresem wszelkie elementy polskiego prawa podatkowego.

Konferencje kilkudniowe – krajowe i zagraniczne – poświęcone szczególnie obszernej tematyce prawnopodatkowej.

Kilkudniowe kursy poszerzające wiedzę z zakresu wybranego podatku.

Półroczne kursy dla przyszłych doradców i ekspertów podatkowych.

Szkolenia zamknięte na zlecenie naszych Klientów skierowane do zamkniętej grupy pracowników Klienta.

Jarosław Skonecki

Jarosław Skonecki

Dyrektor ds. Szkoleń

fax (22) 517 30 97

Formularz
kontaktowy

Proszę wprowadzić dane, a nasi konsultanci odezwą się do wszystkich zainteresowanych.