Oddział Małopolski Instrukcje

Co to jest Specjalistyczna Instrukcja Podatkowa i czemu służy?

W czasach, gdy nakazem chwili są najdalej idące oszczędności, podatnicy powinni skorzystać z wszelkich legalnych możliwości obniżenia obciążeń podatkowych. Działania te muszą być jednak zgodne z prawem oraz wykonywane szczególnie starannie. Temu celowi służą Instrukcje Podatkowe opracowane przez specjalistów podatkowych Instytutu Studiów Podatkowych pod kierunkiem prof. dr. hab. Witolda Modzelewskiego.

Instrukcje Podatkowe są dokumentami, które w praktyczny i szczegółowy sposób wyjaśnia wszystkie problemy związane z prawidłowym rozliczaniem oraz zarządzaniem podatkami w przedsiębiorstwie.

Celem Instrukcji jest zapewnienie jednolitej, zgodnej z prawem, interpretacji przepisów przez wszystkie osoby odpowiedzialne za rozliczanie podatków w danym podmiocie, zgodnie z najlepszą wiedzą osób kierujących danym podmiotem.

Przedmiotem Instrukcji jest również prezentacja ściśle określonych procedur, które m.in. optymalizują obciążenia podatkowe. Istotą tej optymalizacji jest jednoczesne osiągnięcie maksimum bezpieczeństwa podatkowego oraz minimum ciężaru finansowego z tego tytułu.

Instrukcje Podatkowe – jak zapewnić bezpieczeństwo rozliczeń podatkowych i kadr kierowniczych.

Przyjęcie tego rodzaju Instrukcji przez organy kierownicze danego podmiotu jest jedną z podstawowych przesłanek bezpieczeństwa prawnego osób pełniących te funkcje oraz nowoczesnym sposobem usprawnienia zarządzania podatkami. Członkowie zarządu oraz dyrektorzy finansowi mogą skorzystać z prawnych metod ograniczenia lub nawet wyeliminowania ryzyka dotyczącego rozliczeń podatkowych. Mogą oni również wpłynąć na minimalizację błędów merytorycznych w rozliczeniach.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa rozliczeń podatkowych, ograniczenia ryzyka karnoskarbowego oraz usprawnienia zarządzania podatkami wskazane jest wdrożenie i posługiwanie się Instrukcjami Podatkowymi. Wprowadzenie Instrukcji Podatkowych wiąże się nie tylko z większym prawdopodobieństwem prawidłowego wykonywania przez pracowników ich obowiązków, ale również z ograniczeniem możliwości przypisania osobie zajmującej się sprawami gospodarczymi winy umyślnej.

Instrukcje wprowadza się jako regulamin wewnętrzny bądź jako dodatkowy element istniejącego już regulaminu. Przekazanie pracownikom Instrukcji Podatkowych stanowi sformalizowaną postać informowania pracowników o sposobie wykonywania obowiązków. Dla osób zajmujących się sprawami gospodarczymi stanowi większe zabezpieczenie przed popełnieniem błędu oraz odpowiedzialnością wynikającą z Kodeksu Karnego Skarbowego.

Formularz
kontaktowy

Proszę wprowadzić dane, a nasi konsultanci odezwą się do wszystkich zainteresowanych.