Oddział Małopolski usługi

Usługi

Doradztwo podatkowe

Grupa Instytutu Studiów Podatkowych, firma o polskim kapitale, od lat zajmuje czołowe miejsca w Polsce wśród największych firm doradztwa podatkowego; w Rankingach Firm Doradztwa Podatkowego, organizowanych przez „Gazetę Prawną” oraz „Rzeczpospolitą”, klasyfikując się w ścisłej czołówce liderów doradztwa podatkowego. Zapewniamy bieżące rozwiązywanie problemów podatkowych, dzięki możliwości zasięgnięcia w każdej chwili opinii ekspertów specjalizujących się w poszczególnych rodzajach podatków. W ramach konsultacji nasi specjaliści pomagają Państwu na bieżąco, telefonicznie bądź na osobnym spotkaniu, wybrać optymalne rozwiązania podatkowe oraz dobrać odpowiednią formą współpracy.

Opinie

Opinie

Na życzenie Klientów, nasi specjaliści przedstawią swoje stanowisko w ramach opinii podatkowo-prawnej, poza tym na pewno zaproponują Państwu rozwiązanie, które będzie optymalne z punktu widzenia polityki podatkowej Państwa Firmy.

Audyty Podatkowe

Audyt Podatkowy

Kompleksowe badania prawidłowości rozliczeń podatków przez podmioty gospodarcze. Audyt podatkowy w Państwa firmie wykonują wysokiej klasy specjaliści podatkowi Instytutu, działający pod bezpośrednim nadzorem prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego.

Nadzory Doradcze

Stałe nadzory doradcze

  • stały zespół specjalistów zajmujących się kompleksową obsługą prawno- podatkową oraz prawno-finansową, wyznaczony do obsługi kontrahenta
  • możliwość  bieżących, telefonicznych lub bezpośrednich konsultacji , a w przypadku bardziej złożonych zagadnień, także otrzymania pisemnej odpowiedzi-konsultacji na zadane pytanie
  • do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci – specjaliści w zakresie podatków oraz innych obciążeń publicznoprawnych, którzy odpowiadają na Państwa pytania zadawane listownie, telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną.
  • na życzenie Kontrahenta, każda odpowiedź jest przesyłana również w formie pisemnej, zatwierdzonej przez członka Zarządu, będącego również doradcą podatkowym. W przypadku umów i projektów umów cywilnoprawnych przesyłanych do zaopiniowania konsultacje udzielane są w postaci pisemnych uwag do przesłanych materiałów.
  • zakres merytoryczny i czasowy umowy ustalane są indywidualnie, z zależności od potrzeb Kontrahenta
Sąd

Postępowania podatkowe

Specjalistyczny Zespół ds. Postępowań Podatkowych, wyodrębniony w ramach Grupa ISP reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej w każdym stadium toczących się postępowań kontrolno – podatkowych oraz w postępowaniach sądowo-administracyjnych.

Analiza

Instrukcje podatkowe

Szczegółowy, ale i przejrzysty dokument zawierający zasady prawidłowego rozliczania podatków oraz efektywnego zarządzania nimi w przedsiębiorstwie. Instrukcja podatkowa przygotowana przez specjalistów naszego Instytutu pod kierunkiem prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego zawiera określone procedury postępowania uwzględniając przy tym różne możliwości, jak i ewentualne problemy. Wśród przedstawionych procedur dostępna jest m.in. instrukcja optymalizacji obciążeń podatkowych firmy, której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa przy ograniczeniu ciężaru finansowego do minimum.

Formularz
kontaktowy

Proszę wprowadzić dane, a nasi konsultanci odezwą się do wszystkich zainteresowanych.