Rewolucyjne zmiany w zasadach i trybie fakturowania na dzień 30 czerwca 2024 r.

Poznań, 26 kwietnia 2024 r.

Najpóźniej w dniu 30 czerwca 2024 r. wejdą w życie kompleksowe – największe od 30 lat – zmiany dotyczące fakturowania dla potrzeb podatkowych. Przede wszystkim ulegną zmianie przepisy dotyczące tzw. faktur ustrukturyzowanych oraz faktur w formie tradycyjnej (papierowych, elektronicznych), a także używania faktur jako dowodów księgowych dla potrzeb podatków dochodowych i rachunkowości. Jednocześnie zostanie określony nowy termin rozpoczęcia  powszechnego obowiązki wystawiania faktur ustrukturyzowanych.

Przepisy te adresowane są do podatników czynnych jak i do wszystkich podatników zwolnionych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych przyjmujących faktury VAT. Zmiany te są wyjątkowo skomplikowane, również w sensie legislacyjnym, gdyż będzie to „nowelizacja nowelizacji”. Celem szkolenia jest przedstawienie szczegółowych rozwiązań, które obowiązywać będą od 30 czerwca 2024 r.

Oto szczegółowy program szkolenia:

 1. Kiedy podatnicy VAT czynni będą mogli wystawiać faktury w tradycyjnej formie bez naruszenia obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych?
 2. Z jaką datą nałożony zostanie na wszystkich podatników VAT (w tym zwolnionych) obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych?
 3. W jakich przypadkach podatnicy VAT będą mogli zastąpić fakturę podatkową rachunkiem wystawionym w formie papierowej lub elektronicznej?
 4. W jakich przypadkach podatnik VAT będzie mógł wystawić fakturę („prefakturę”) w formie papierowej, a następnie będzie musiał ją przesłać do KSeF?
 5. Czy faktury korygujące wystawiane w stosunku do faktur papierowych będą musiały mieć formę ustawową (wyjątki)?
 6. W jakich przypadkach podatnicy podatku dochodowego będą mogli zaliczyć w ciężar kosztów wydatki wyłącznie w przypadku posiadania faktury ustrukturyzowanej?
 7. Kiedy zaliczenie w ciężar kosztów wydatku na zakup towarów i usług będzie mogło być dokumentowane innymi dokumentami niż faktura VAT, w tym faktura ustrukturyzowana?
 8. W jakich przypadkach będzie można wystawić fakturę ustrukturyzowaną na rzecz konsumentów: rola kodu QR.
 9. W jakiej formie będą wystawiane załączniki do faktur z tytułu dostaw „mediów” oraz faktur zbiorczych?
 10. Jak długo będziemy mogli wystawiać faktury papierowe przy pomocy kas rejestrujących?
 11. Jakie zmiany wprowadzone będą w ustawach o podatkach dochodowych oraz ustawie o rachunkowości w związku z wystawianiem faktur ustrukturyzowanych?
 12. W jaki sposób będzie następować uwierzytelnianie podatnika w formie „certyfikatu wystawcy”?
 13. Rola oprogramowania interfejsowego udostępnianego na stronie BIP MF.
 14. Faktury o małej wartości wystawiane w tradycyjnej formie (do 450 zł): jaki będzie zakres tego wyjątku?
 15. Jakimi dokumentami będzie można zastąpić fakturę VAT, jeżeli przestanie być dokumentem handlowym?

 

Pragniemy poinformować, że również dzięki staraniom prof. dr. hab. Witolda Modzelewskiego został odsunięty w czasie powszechny obowiązek stosowania faktur ustrukturyzowanych z dnia 1 lipca 2024 r.

 

Słuchacze otrzymają Wzorcowy Regulamin Dokumentowania dla potrzeb dostawy towarów i świadczenia usług, który pozwoli przygotować się do wystawiania faktur ustrukturyzowanych, które nie będą fakturami handlowymi.

Szkolenie poprowadzi:

Prof. dr hab. Witold Modzelewski – najwybitniejszy dydaktyk podatkowy, nauczyciel największej w Polsce grupy specjalistów podatkowych. Profesor nauk prawnych zatrudniony od 45 lat na Uniwersytecie Warszawskim (od 28 lat profesor tej uczelni) prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 26 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 20 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Kierownik Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytety Warszawskiego. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej. Jako doradca podatkowy (00001) od 39 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego oraz członek kapituły medalu USQUE AD FINEM im. Mjr. H. Dobrzańskiego – Hubala, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2010 oraz 2015-2019). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.

W każdy poniedziałek od ponad 15 lat publikowany jest „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

TERMIN, MIEJSCE:

26 kwietnia 2024 r. w godz. 10.00-15.00, Poznań, IOR, ul. Władysława Węgorka 20

Cena:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 449 zł i 83 zł za materiały.
Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 389 zł i 83 zł za materiały.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej