Intensywny Kurs Podatkowy – rewolucja 2024: wdrożenie KSeF – rozbudowane zajęcia komputerowe

Warszawa, 4, 11, 18, 25 kwietnia, 9, 16, 23 maja, 6, 13, 20, 27 czerwca, 4 i 11 lipca 2024 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Jedyny taki kurs – minimum teorii a dużo praktyki, ćwiczenia i przykłady prezentowane są w programie na przykładach dokumentów.

 

123 godz. – 13 dni (czwartki) po 9,5 godziny lekcyjnych tj. 7 zegarowych w godz. 9.00-16.00. w tym 6 dni zajęć komputerowych

 

Szanowni Państwo,

Nad (prawie) wszystkimi podatnikami VAT, w tym również zwolnionymi od podatku, wisi już groźba wprowadzenia powszechnego nakazu wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych. Faktury te nie będą fizycznie przesyłane kontrahentowi, lecz elektronicznie wysyłane do Krajowego Systemu eFaktur, który je będzie zatwierdzał (nadawał numery) i dopiero wtedy faktura ta będzie „wystawiona”. Będą to robić konkretne osoby, których personalia trzeba będzie podać Organom Skarbowym. W tym też momencie nabywcy krajowi (ale nie wszyscy) „otrzymają” te faktury, mimo że nie będą o tym wiedzieć. Wzory tych faktur (400 pól) są za darmo, ale trzeba będzie drogo zapłacić za oprogramowanie niezbędne dla wystawiania i ściągania tych faktur z KSeF (przyznano to oficjalnie). Przede wszystkim trzeba będzie dostosować oferowanie, zamawianie i ustalanie terminów płatności do specyfiki faktur ustrukturyzowanych, które z istoty nie są dokumentem handlowym. Nabywcy nie powinni uznawać „wirtualnego otrzymywania” tych faktur jako cywilnoprawnego wezwania do zapłaty, gdyż faktury te będą „otrzymywane” często przed dokonaniem dostawy (wykonaniem usługi).

Celem szkolenia jest przekazanie wszystkich istotnych szczegółowych informacji na temat wystawiania i „otrzymywania” tych faktur przez podatników VAT oraz stworzenia nowego systemu dokumentowania rozliczeń bez użycia tych faktur, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków osób, które będą wystawiać i „otrzymywać” faktury. Zajęcia będą prowadzone bezpośrednio w systemie KSeF.

Ilość zmian wprowadzonych w prawie podatkowym w tym roku skłania nas do uruchomienia kolejnej edycji Intensywnego Kursu Podatkowego, który będzie prowadzony przez praktyków i skierowany jest do osób zawodowo zajmujących się podatkami.

Termin Kursu nie jest przypadkowy. Znamy już zmiany w podatkach dochodowych, a przed wakacjami zostaną wprowadzone kolejne zmiany w podatku od towarów i usług. Co istotne zmiany w ramach naprawiania Polskiego Ładu oraz dostosowania do wymogów UE obejmują bez wyjątku wszystkich podatników, przedsiębiorców oraz konsumentów. Omówimy zmiany w składce zdrowotnej, w podatkach dochodowych, w podatku VAT i wielu innych przepisach. Nie bez znaczenia dla księgowych jest zakres obowiązywania kodeksu karnego skarbowego i zagrożeń płynących z regulacji tej ustawy.

W ramach części warsztatowej poza pracą w systemie KSeF przedyskutujemy wiele bieżących problemów wynikających z nowych regulacji.

Zapraszamy na praktyczne warsztaty prawno-informatyczne podczas których przedstawimy zarówno obowiązujący model e-fakturowania, jak i nowy, obowiązkowy od 1 lipca 2024r. Nie traćcie szansy na jak najszybsze wdrożenie systemu KSEF w firmie i wyeliminowanie problemów w obiegu dokumentów oraz w samym procesie fakturowania. Najważniejszym elementem warsztatów będzie przedstawienie jak w programie finansowo-księgowym wdrożyć e-fakturowanie.

Maksimum praktyki – minimum teorii.

 

KSEF 2024-2025 – warsztaty prawno-informatyczne na programie finansowo-księgowym z udziałem informatyka

 

 1. Krajowy System e-Faktur:
  1. zasady funkcjonowania KSeF, w tym przesyłanie i odbieranie faktur,
  2. archiwizacja faktur w KSeF,
  3. czy stosowanie KSeF wymaga zgody kontrahenta i w jaki sposób pobierze on fakturę?
  4. jakie rodzaje faktur można wystawiać przez KSeF, a jakie nadal trzeba będzie wystawiać w dotychczasowy sposób?
  5. faktura pro-forma, uproszczona, VAT RR i duplikat a nowy KSeF,
  6. PEF a KSeF – czy są zharmonizowane?
  7. czy będzie dostępny wzór faktur?
  8. termin przechowywania faktur w KSeF.
 2. Dostęp do KSeF (w systemie fakultatywnym):
  1. kto ma dostęp do nowej struktury faktur,
  2. upoważnienie w zakresie wystawiania faktur,
  3. upoważnienie w zakresie dostępu do faktur,
  4. upoważnienie w zakresie wystawiania i dostępu do faktur,
  5. upoważnienie dla osób trzecich w tym dla biur rachunkowych,
  6. upoważnienia w zakresie dostępu i wystawiania faktur w oparciu o token, ryzyko z tym związane.
  7. korzystanie z KSeF bez upoważnienia,
  8. w jaki sposób fakturę wystawić i przesłać w KSeF w zakresie transakcji zagranicznych (np. WDT) jak i dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
  9. druk ZAW-FA – omówienie,
  10. rozporządzenia regulujące zasady nadawania upoważnień do KSeF,
  11. aplikacja webowa MF – sposób wykorzystania.
  12. wykorzystanie oprogramowania ERP do integracji z KSEF na przykładzie Comarch Optima
 3. Schemat struktury faktury w KSeF (w systemie fakultatywnym):
  1. pola w nowej strukturze faktury,
  2. które elementy schemy są obowiązkowe,
  3. numer identyfikujący w KSeF a numer faktury,
  4. analiza UPO – co wynika z tego dokumentu,
  5. dane stron transakcji w tym dostawcy, nabywcy, odbiorcy, płatnika, współwłaściciela,
  6. nowe elementy faktury, w tym nr umowy, WZ, rodzaje transportu, PKWiU, CN, PKOB, sposób płatności, skonto, kurs waluty i kod waluty, warunki transakcji, itp.
  7. faktura w KSeF a kody GTU i kody literowe jak TP i FP,
  8. czy w fakturze w KSeF można umieścić dodatkowe informacje lub załączniki?
  9. rodzaje faktur w KSeF (VAT, KOR, ZAL, ROZ, KOR_ZAl, KOR_ROZ, UPR).
 4. Faktura wystawiona i otrzymana w KSeF (w systemie fakultatywnym):
  1. kiedy uznać fakturę za wystawioną
  2. kiedy uznać fakturę za otrzymaną,
  3. kiedy uznać fakturę korygującą za wystawioną i otrzymaną,
  4. jaki wpływ ma dzień wystawienia lub otrzymania faktury w KSeF w zakresie momentu odliczenia podatku naliczonego (zakup) jak i rozpoznania obowiązku podatkowego (sprzedaż).
 5. Zachęty oraz zalety wprowadzenia KSeF (w systemie fakultatywnym):
  1. ujmowanie faktur korygujących in minus po stronie sprzedaży i zakupu,
  2. przyspieszony zwrot podatku VAT,
  3. brak konieczności przedstawienia pliku JPK_FA,
  4. nowe możliwości wykorzystania faktur elektronicznych w księgowaniu transakcji zakupowych – istotne uproszczenia.
 6. Jakie działania podjąć aby wdrożyć KSeF gdy stanie się on obowiązkowy od drugiej połowy 2024 r.
  1. omówienie projektu nowelizacji wprowadzającej obowiązkowy KSeF
  2. kto będzie podlegał obowiązkowi wystawiania faktur w KSeF – podatnik zwolniony z VAT, podatnik posiadający stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, działalność nierejestrowana, podatnik jedynie zarejestrowany na potrzeby podatku VAT, 
  3. które podmioty będą mogły wejść w obowiązkowy KSeF z półrocznym opóźnieniem?
  4. co z biletami PKP, PKS, opłatami za autostrady – czy nadal będą uważane za faktury? 
  5. informacja o stosowaniu KSeF – Biała lista podatników – czy nadal ustawodawca planuje zmiany w tym obszarze?,
  6. w jaki sposób dokumentować WDT, eksport towarów, eksport usług oraz sprzedaż na rzecz konsumentów,
  7. jakie działania podjąć w przypadku czasowej niedostępności, awarii KSeF, trybu off-line po stronie podatnika,
  8. opatrzenie faktury KSeF dodatkowym kodem QR – dwie metody opatrzenia kodem,
  9. czy będzie konsolidacja KSeF z PEF?
  10. czy zmienią się regulacje określające termin wystawienia faktury?
  11.  zasady wystawiania faktury korygujących w KSeF – nowe propozycje.
  12. propozycja wystawienia faktury korygującej przez nabywcę – zmiany w projekcie,
  13. nowe zasady ujęcia faktur korygujących in minus – po stronie sprzedawcy jak i nabywcy,
  14. nota korygująca – w jakich przypadkach będzie można ją stosować, a kiedy instytucja ta zostanie zniesiona,
  15. skrócenie terminu zwrotu VAT,
  16. dodatkowe wymogi przy płaceniu za fakturę z KSeF,
  17. płatność w MPP a faktura z KSeF – dodatkowe wymogi,
  18. co z fakturami wystawianymi przy użyciu kas rejestrujących oraz paragonami z NIP nabywcy – czy one znikną?
  19. akceptacja stosowania faktur w KSeF,
  20. data wystawienia i otrzymania faktur w KSeF – zasady w zakresie trybów awaryjności.
  21. jakie kary wprowadzi ustawodawca za pominięcie faktury w KSeF – sankcje,
  22. faktury zaliczkowe – nowe zasady wystawiania,
  23. faktury RR (w tym korygujące) – nowe zasady wystawiania,
  24. rozliczenie z rolnikiem ryczałtowym – nowe zasady,
  25. faktura scamowa, ukrywanie faktur, korekta techniczna faktury – działania podatnika,
  26. przepisy przejściowe.
 7. Struktury logiczne zaprezentowane przez Ministerstwo Finansów, w tym wydane informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań.

 

Podatek dochodowy od osób prawnych na 2024 r. dla praktyków

 

 1. Skrócenie okresu amortyzacji środków trwałych w postaci budynków i budowli od 2024 r.
  1. Jakich podatników dotyczy zmiana?
  2. Na jakich zasadach ustalane będą preferencyjne stawki amortyzacyjne?
 2. Nowy rodzaj osoby prawnej w Polsce – fundacja rodzinna! Opodatkowanie fundacji rodzinnych.
  1. Wprowadzenie do fundacji rodzinnych ze wskazaniem kto i kiedy powinien rozważyć jej utworzenie.
  2. Zasady opodatkowania fundacji rodzinnej CIT (ale także PIT i podatek od spadków i darowizn).
  3. Zasady opodatkowania beneficjentów fundacji rodzinnych.
 3. Minimalny podatek dochodowy – nowa forma opodatkowania CIT i odroczenie stosowania w czasie
  1. Na kim ciąży minimalny podatek dochodowy od 1 stycznia 2024 r.
  2. Podstawa opodatkowania i stawka z uwzględnieniem zmian.
  3. Zasady rozliczania minimalnego podatku CIT.
 4. Nowe terminy w zakresie przekazywania danych z ksiąg do US
  1. Obowiązek prowadzenia ksiąg w formie programu komputerowego.
  2. Obowiązek przekazywania organowi podatkowemu danych księgowych – harmonogram wprowadzania zmian dla poszczególnych grup podatników z uwzględnieniem najnowszych zmian.
 5. Ryczałt od dochodów spółek czyli „CIT estoński”
  1. Zasady ryczałtu wg przepisów na 1 stycznia 2023 r.
  2. Czy są zmiany ryczałtu na 2023 r.?
  3. „CIT estoński” w interpretacjach organów – od jakich wydatków w spółce trzeba zapłacić podatek?
 6. Nowy podatek od przerzuconych dochodów
  1. Czym są przerzucone dochody?
  2. Podmiot, przedmiot opodatkowania, stawki i terminy płatności podatku od przerzuconych dochodów.
 7. Zmiany terminów wykonywania obowiązków formalnych w przepisach o cenach transferowych
  1. Zmiana terminu i formy sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.
  2. Nowe terminy i zakres informacji o cenach transferowych (TPR).
  3. Zmiany obowiązków dla podatników mających relacje z „rajami podatkowymi”.
 8. Pozostałe zmiany
  1. Nowe skutki podatkowe naruszenia w transakcji obowiązku zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego.
  2. Zawężenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego stosowania procedury pay & refund w zakresie poboru podatku u źródła (WHT).
  3. Zniesienie stanów epidemicznych a skutki podatkowe w CIT.

 

Zmiany w VAT: podwyżki stawek podatku – zasady fakturowania i ewidencjonowania

 

 1. Przedłużenie obowiązywania stawek 23%, 8%, 7% i 4% na 2024 rok.
 2. Zakończenie obowiązywania z końcem 2022 roku przepisów epizodycznych obniżających stawki do 0%, 5% i 8%.
 3. Zmiany w zasadach sporządzania JPK_V7M i JPK_V7K. (od 1 stycznia 2024 r.)
 4. Jak fakturować i ewidencjonować zmiany stawek na przełomie roku:
  • Kiedy stosujemy stawkę z dnia wykonania czynności a kiedy z dnia wystawienia faktury?
  • Jak opodatkować czynność ciągłą gdy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego zmieniła się stawka?
  • Czy obowiązuje stawka z momentu otrzymania zaliczki, czy wykonania czynności?
  • Czy obowiązuje stawka z roku 2024 gdy wystawiono fakturę w 2023 roku?
 5. Odliczanie podatku naliczonego w przypadku błędu w fakturze zakupu co do wysokości stawki:
  • Czy można odliczyć w przypadku gdy zawyżono stawkę na fakturze zakupu?
  • Czy można odliczyć gdy zaniżono stawkę na fakturze zakupu?
  • Czy można odliczyć podatek naliczony, gdy opodatkowane czynności są  zwolnione i objęte stawką 0%?
  • Kiedy uznaje się faktury korygujące in plus i in minus z tytułu korekty co do stawki?
 6. Czy faktury, o których mowa w art. 108 ust. 1 i 2 ustawy o VAT dają prawo do odliczenia?
 7. Czy wracają faktury wewnętrzne w formie elektronicznej?
 8. Czy w 2024 r. będzie można jeszcze używać kas rejestrujących, które nie są podłączone do w Krajowego Repozytorium Kas.
 9. Od kiedy zostanie ograniczony lub zniesiony obowiązek przesyłania ewidencji na potrzeb VAT i powrót do deklaracji VAT-7 I VAT-7K?
 10. Fakturowanie i ewidencjonowanie w Grupie VAT.
 11. Jak dokumentować i ewidencjonować obroty wewnętrzne grupy VAT?
 12. Co powinna zawierać Grupa VAT w części dotyczącej rozliczenia VAT i zwrotu podatku?
 13. Czy opłaca się tworzyć Grupę VAT?
 14. Pozostałe zmiany.

 

 

1 stycznia 2024 r.: najnowsze zmiany w rozliczeniach zaliczek na PIT pobieranych przez pracodawców, zleceniobiorców i innych płatników

 

 1. Nowe art. 31a, 31b, 31c ustawy o PIT oraz nowa treść art. 32 ustawy o PIT obowiązujące od 1 stycznia 2024 r.
 2. Nowy PIT-2: kto powinien go złożyć?
 3. Możliwość odliczenia miesięcznej minimalnej kwoty podatku przez dwóch lub trzech płatników (nie tylko pracodawca):
  • zakres zastosowania kwot 300 zł albo 150 zł albo 100 zł,
  • tryb upoważnienia płatników przez podatników do zastosowania powyższych kwot – wniosek podatnika,
 4. Korekty rozliczeń dokonanych przez płatników w 2023 roku w przypadku zaniżenia (braku poboru) zaliczki.
 5. Skutek uchylenia art. 53a ustawy o PIT w 2023 r.: zwolnienie płatników z obliczania i wpłacania części zaliczek podatkowych.
 6. Czy płatnik może za zgodą pracownika czasowo podwyższyć albo obniżyć zaliczkę na podatek w ciągu 2024 r.?
 7. Prawo do upoważnienia płatników do zaniechania pobierania zaliczek na podatek w przypadku dochodów nieprzekraczających w skali roku 30 000 zł: zakres zastosowania podmiotowy, przedmiotowy i czasowy.
 8. Czy płatnik może żądać zwrotu nadpłaty (najnowsza zmiana w 2024 roku).
 9. Odpowiedzialność podatkowa płatnika za niepobranie (zaniżenie) albo za brak wpłaty pobranej zaliczki na podatek (art. 26 i 26a Ordynacji podatkowej) w 2023 r. i 2024 roku.
 10. Odpowiedzialność karna skarbowa za brak pobrania lub zaniżenia pobranej zaliczki (art. 78 KKS): czy należy zapłacić ze środków płatnika niepobrane zaliczki za 2022 r. mimo że brak ich pobrań był z winy podatnika? (stan w 2023 r. i 2024 roku).
 11. Zwolnienie z podatku wynagrodzeń z tytułu „zatrudnieni na czarno” w 2024 roku.
 12. Kiedy złożyć „czynny żal” w przypadku braku poboru lub zaniżenia zaliczek pobieranych w 2022 r. i kto to powinien zrobić?
 13. Czy należy wpłacić ze środków płatnika niepobrane w 2023 roku zaliczki i dokonanie korekty PIT-4R za 2023 r.? (przywilej niekaralności)
 14. Pozostałe zmiany.

 

Podatki lokalne oraz podatek od czynności cywilnoprawnych

 

 1. Podatki i opłaty samorządowe jako podstawowe źródło dochodów własnych gmin,
 2. Podatek od nieruchomości – grunty, budynki, budowle – definicje,
 3. Budowla jako przedmiot opodatkowania – wadliwa definicja, przykłady praktyczne,
 4. Budowla w budowli, budowla w budynku – podwójne opodatkowanie? – wybrane przykłady (wiaty, linie energetyczne i in. budowle liniowe, stacje transformatorowe, wyrobiska górnicze,).
 5. Związek z działalnością gospodarczą a stawka podatku,
 6. Względy techniczne nieruchomości jako element optymalizacji podatkowej,
 7. Podatek od nieruchomości a rolny i leśny – stawki podatku – sposoby optymalizacji zobowiązań,
 8. Podatek od czynności cywilnoprawnych a VAT – kiedy płacimy VAT a kiedy PCC?,
 9. Katalog czynności opodatkowanych PCC,
 10. Sposoby optymalizacji PCC przy pożyczkach, obrocie wierzytelnościami,
 11. Pożyczki wspólnicze, przekształcenia podmiotów gospodarczych a PCC,
 12. Umowy spółek i ich zmiany – nowe zasady opodatkowania PCC,
 13. Najnowsze orzecznictwo.

 

 

Ordynacja podatkowa

 

 1. Konsekwencje w rozliczeniach podatkowych oraz odpowiedzialności dla osób rozliczających

 

Kodeks Karny Skarbowy

 

 1. Źródła zagrożeń dla firm (podatników) i osób zajmujących się bądź odpowiedzialnych za ich rozliczenia podatkowe
 2. Odpowiedzialność karna na podstawie ustawy o rachunkowości
 3. Odpowiedzialność karna na podstawie Kodeksu karnego

 

 

Wykłady poprowadzą:

Witold Modzelewski – Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 27 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 23 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 17 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 37 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.
W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

 

Jacek Pyssa – Dyrektor Departamentu Prawnego, Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich, Radca Prawny nr wpisu Łd-S-157.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003 r.), uczestnik American School of Law Uniwersity of Florida (2003), studiował nauki ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od lipca 2002 r. pracownik i  współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych. Od 2008 roku radca prawny. Jest wykładowcą Instytutu Studiów Podatkowych oraz doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (prowadzi zajęcia akademickie na temat prawa finansowego). Prowadził wykłady współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do obowiązków Jacka Pyssy należy świadczenie pomocy prawnej i podatkowej, m.in. sporządzanie projektów opinii w sprawach prawnych i podatkowych, przeprowadzanie audytów prawnych i podatkowych oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach podatkowych i prawnych przed organami administracji i sądami. Jacek Pyssa jest również wykładowcą w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, kontroli skarbowej, prawa karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej.

 

Mariusz Unisk – Prawnik, Doradca Podatkowy nr wpisu 09921, Dyrektor ds. doradztwa podatkowego.  W ramach struktury organizacyjnej Instytutu Studiów Podatkowych do jego obowiązków należy przede wszystkim kierowanie i koordynowanie pracą multidycyplinarnych Zespołów powoływanych do realizacji kompleksowych zleceń, uwzględniających skutki we wszystkich podatkach.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1996 – 2001) oraz Podyplomowych Studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. W 2000 r. pracował jako asystent w Ministerstwie Finansów RP, Departament Podatków Lokalnych i Katastru.

 

Justyna Zając-Wysocka – Prezes Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych w Krakowie, radca prawny, doradca podatkowy, doktorantka na Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa prawno-podatkowego oraz obsługi sporów podatkowych. Interesuje się opodatkowaniem spółek kapitałowych oraz procedurą sądowo-administracyjną. Jest autorką licznych publikacji eksperckich z zakresu prawa podatkowego oraz uznanym wykładowcą problematyki podatku od towarów i usług.

 

dr Mariusz Sokołek – praktyk i teoretyk rachunkowości, Kierownik i Adiunkt Katedry Rachunkowości, doktor nauk ekonomicznych, autor wielu artykułów i publikacji naukowych z rachunkowości i podatków, certyfikowany księgowy – Certyfikat Ministra Finansów, właściciel Kancelarii Księgowej, główny księgowy. Stały współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych w zakresie prowadzonych szkoleń i kursów. Dzięki wykształceniu i pracy naukowej na Uczelniach i jednoczesnej pracy zawodowej jako księgowy potrafi połączyć i w odpowiedni sposób przekazać wiedzę, a przede wszystkim nauczyć rachunkowości. Jego zajęcia mają scricte nastawienie praktyczne, ale przy gruntownej wiedzy teoretycznej. Kształci w Instytucie przyszłych doradców podatkowych oraz prowadzi szkolenia z zakresu przygotowania sprawozdań finansowych.

Miejsce:

Warszawa, Pałac Konstancji – siedziba Instytutu Studiów Podatkowych, ul. Kaleńska 8

 

Termin:

 

4, 11, 18, 25 kwietnia, 9, 16, 23 maja, 6, 13, 20, 27 czerwca, 4 i 11 lipca 2024 r.

Cena:

Cena za uczestnictwo wynosi 7990 zł wraz z materiałami.
Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena wynosi 6990 zł wraz z materiałami.

 

Dla osób fizycznych istnieje możliwość płatności w dwóch ratach.

 

Rabaty i zniżki nie łączą się z innymi rabatami, zniżkami i promocjami.

 

Po szczegółowe informacje zadzwoń do osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za to szkolenie: 601 365 765

Uwaga! Możliwość dofinansowania

Szanowni Państwo,

 

Instytut Studiów Podatkowych należy do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Dzięki temu obecnie w naszej ofercie jest wiele profesjonalnych szkoleń, na które możecie Państwo otrzymać dofinansowanie z Funduszy Europejskich aż do 80% wartości szkolenia.

Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Niestety z dofinansowania nie mogą skorzystać podmioty z województwa mazowieckiego i pomorskiego.

 

 


Oto 6 kroków na ścieżce do dofinansowania:

 1. Znajdź odpowiednie do swoich potrzeb szkolenie w Bazie Usług Rozwojowych – link
 2. Skontaktuj się z Operatorem odpowiednim dla Twojej lokalizacji – link
 3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie operatora
 4. Podpisz umowę z operatorem
 5. Zarejestruj się i skorzystaj ze szkolenia poprzez Bazę Usług Rozwojowych
 6. Otrzymaj refundację poniesionych kosztów szkolenia.

Z pozdrowieniami

Dział Szkoleń

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

szkolenia@isp-modzelewski.pl

22 517 30 90

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej