Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 19/2019

 

 

 

Akcyza i Podatek Akcyzowy

 
Serwis Instytutu Studiów Podatkowych pod redakcją naukową prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego zawierający informacje, interpretacje, komentarze, orzecznictwo oraz publicystykę dotyczącą akcyzy i podatku akcyzowego w Polsce i Unii Europejskiej.

 

 

 

 

 

Spis treści:

Tekst prof. Witolda Modzelewskiego: ewolucja akcyzy w latach 2020-2024, czyli wielka niewiadoma.

 

OBRÓT WYROBAMI AKCYZOWYMI

 1. Nowelizacja przepisów o monitorowaniu drogowym i kolejowym przewozu towarów oraz o podatku akcyzowym wprowadzająca szerszą kontrolę przewozu olejów opałowych ? Alan Lipnicki
 2. Zmiany w zakresie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów energetycznych do dnia 1 września 2019 r. ? Alan Lipnicki
 3. Rozszerzenie warunków stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy ? Joanna Kiszka
 4. Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym zwolnień z akcyzy ? Agata Strocka
 5. Wyrok NSA z dnia 14 listopada 2017 r. I GSK 2247/15 dotyczący dobrej wiary podatnika w podatku akcyzowym ? Marek Zagórski
 6. Podatnik podatku akcyzowego ? wyrok NSA ? Marek Zagórski

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW ENERGETYCZNYCH

 1. Opodatkowanie preparatów smarowych o kodzie CN 3403 ? zmiany od 1 listopada 2019 r. ? Joanna Kiszka
 2. Zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej wykorzystywanej w procesach mineralogicznych ? Alan Lipnicki
 3. Używanie parafiny o kodzie CN 2710 19 25  do nasączania węgla drzewnego wykorzystywanego w grillach jednorazowych a podatek akcyzowy ? Joanna Kiszka
 4. Charakterystyka opłaty paliwowej ? Marek Zagórski
 5. Zwolnienie energii zużywanej do produkcji energii (art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.). ? Alan Lipnicki
 6. Zużycie gazu na sporny cel a zwolnienie z akcyzy ? Malwina Sik
 7. Komu przysługuje zwolnienie od akcyzy energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych ? Agata Strocka
 8. Zwolnienie od akcyzy energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych ? moment rozpoczęcia stosowania zwolnienia ? Agata Strocka
 9. Podatek akcyzowy ? pośrednictwo w sprzedaży oleju smarowego ? Kacper Wolak
 10. Stawka podatku akcyzowego na wyroby energetyczne ? Malwina Sik
 11. Podatek akcyzowy na dodatki i domieszki do paliw ? Malwina Sik
 12. Definicja wyrobu węglowego ? Marek Zagórski
 13. Sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem domu maklerskiego a podatek akcyzowy ? Maciej Jendraszczyk
 14. Zwolnienie z akcyzy czynności, których przedmiotem są wyroby gazowe ? Kacper Wolak
 15. Wspólne dostarczanie gazu płynnego o różnych statusach jedną autocysterną ? Kacper Wolak
 16. Zakres podmiotów zobowiązanych do zbierania i składania oświadczeń ? Malwina Sik
 17. Przygotowanie do sprzedaży detalicznej benzyny alkilatowej o kodzie CN 2710 12 41 w czy poza składem podatkowym? ? Joanna Kiszka
 18. Sprzedaż oleju opałowego na cele opałowego bez uzyskania oświadczenia ? Malwina Sik

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

 1. Usługowy rozlew piwa a podatek akcyzowy ? Maciej Jendraszczyk
 2. Zwolnienie z akcyzy alkoholu etylowego skażonego ? Kacper Wolak
 3. Ustalenie powiększonej normy dozwolonego ubytku naturalnego alkoholu etylowego przewożonego w cysternach kolejowych ? Kacper Wolak
 4. Rozlew piwa na zlecenie innego browaru a możliwość skorzystania ze zwolnienia od akcyzy ? Joanna Kiszka
 5. Po którym etapie produkcji cydru metodą tradycyjną należy naliczyć podatek akcyzowy? ? Joanna Kiszka

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW TYTONIOWYCH

 

 1. Prawnopodatkowa kwalifikacja mokrego tytoniu ? Marek Zagórski
 2. Sprzedaż pozostałości po destylacji ekstraktu tytoniowego a podatek akcyzowy ? Maciej Jendraszczyk

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

 

 1. Klasyfikacja pojazdu do poszczególnych kodów CN ? Agata Strocka
 2. Najem i leasing samochodu osobowego na terytorium UE a podatek akcyzowy ? Maciej Jendraszczyk