Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2024 r.

5 czerwca 2024 r., online na żywo

Szkolenie prowadzone będzie w sposób bezpośredniego kontaktu z wykładowcą jak na naszych tradycyjnych szkoleniach. Odbędzie się to przy pomocy Internetu. Nie potrzeba do tego żadnych skomplikowanych urządzeń. Wystarczy komputer lub smartfon. Przed szkoleniem otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące podłączenia się do szkolenia. W czasie szkolenia będziecie Państwo mogli zadawać pytania w czasie rzeczywistym w formie bezpośredniej oraz w formie czatu.

 

Informujemy Państwa, że szkolenie będzie nagrywane i potem dalej udostępniane. Wymaga to oczywiście Państwa zgody. W zamian za zgodę na udostępnianie szkolenia, w którym będziecie Państwo uczestniczyć, otrzymacie Państwo miesięczny dostęp do tego nagrania, które będziecie mogli odtwarzać dowolną ilość razy na jednym urządzeniu (bez możliwości udostępniania innym osobom).

 1. Czas pracy w 2024 r.
  1. udział w szkoleniach a czas pracy
  2. praca zdalna – potwierdzanie obecności w pracy
 2. Czas pracy – uregulowania wewnątrzzakładowe obowiązujące u Klienta
  Postanowienia obligatoryjne regulaminu pracy w zakresie czasu pracy
  1. wybór systemu czasu pracy – praktyczne wskazówki
  2. okres rozliczeniowy – praktyczne wskazówki
  3. pora nocna (w tym pora nocna kierowców i pracowników młodocianych)
  4. potwierdzanie obecności w pracy
  5. warunki przebywania na terenie zakładu w czasie pracy, przed jej rozpoczęciem i po jej zakończeniu
   • wyjścia prywatne
   • zasady przebywania przez pracowników na terenie zakładu poza godzinami pracy
  6. usprawiedliwianie nieobecności
   • zwolnienie uprawniające do prawa do wynagrodzenia
   • zwolnienie, za które pracodawca wystawia zaświadczenie o wysokości utraconego zarobku
   • dowody usprawiedliwiające nieobecność pracownika
 3. Postanowienia fakultatywne regulaminu pracy
  1. niedziela i święto – określenie godzin
  2. zmiana kodeksowego rocznego limitu godzin nadliczbowych
  3. okresy wliczane do czasu pracy, w szczególności przerwy w pracy:
   • 15-minutowa przerwa
   • dodatkowa przerwa dla pracownika niepełnosprawnego
   • przerwa od pracy przed monitorem (czy praca przed laptopem uprawnia do przerwy)
   • przerwa na lunch
   • przerwa na karmienie dziecka piersią
   • przerwy dla pracowników niepełnosprawnych
  4. praca zmianowa
  5. wyjścia w celu załatwienia spraw prywatnych
 4. Czas pracy w regulaminie wynagradzania

II. Harmonogram czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy

 1. Zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy: czy istnieje prawny obowiązek ustalenia? na jaki okres muszą być tworzone? sposób ogłoszenia harmonogramu. modyfikacja obowiązującego harmonogramu; najczęstsze błędy pracodawców; konsekwencje błędów
  1. wymiar czasu pracy
  2. planowanie dni roboczych
  3. odpoczynek dobowy i doba pracownicza
  4. odpoczynki tygodniowe
  5. rekompensata skrócenia odpoczynku dobowego i tygodniowego według orzecznictwa SN, kiedy i komu nie trzeba zapewniać odpoczynku dobowego?
  6. dni wolne od pracy
  7. co czwarta niedziela wolna od pracy
  8. nierównomierny rozkład czasu pracy
  9. harmonogram czasu pracy niepełnoetatowca
  10. harmonogram czasu pracy pracownika niepełnosprawnego

III. Praca w godzinach nadliczbowych

 1. Godziny nadliczbowe
  1. dobowy, tygodniowy, miesięczny i roczny limit godzin nadliczbowych
  2. wyliczenie godzin nadliczbowych dobowych
  3. wyliczenie godzin nadliczbowych średniotygodniowych
  4. pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy – godziny ponadwymiarowe i nadliczbowe
  5. ewidencjonowanie pracy w dniu wolnym oraz ewidencjonowanie nieobecności w dniuudzielonym w zamian za pracę w dniu wolnym
  6. modyfikacja obowiązującego harmonogramu ze względu na pracę w nadgodzinach
 2. Rozliczenie pracy w godzinach nadliczbowych
  1. wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa SN
  2. rozliczenie pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym – na wniosek pracownika i z inicjatywy pracodawcy, w bieżącym i kolejnymokresie rozliczeniowym
  3. miarkowanie wynagrodzenia za nadgodziny w sporach sądowych
  4. bieg terminu przedawnienia wynagrodzenia za nadgodziny wg orzeczeń SN
 3. Tzw. nienormowany czas pracy
  1. pracownicy wykonujący pracę w nienormowanym czasie pracy
  2. rekompensata za pracę poza normalnymi godzinami pracy
  3. godziny nadliczbowe kadry kierowniczej wg orzeczeń SN

IV. Równoważny czas pracy a nieobecności w pracy – czyli jak liczą kadry wymiar nieobecności w pracy?

 1. urlop wypoczynkowy (w tym urlop na żądanie)
 2. zwolnienie – siła wyższa
 3. opieka nad dzieckiem zdrowym
 4. urlop opiekuńczy

V. Czas pracy na liście płac – czyli jak liczą płace?

 1. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
  1. wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych: jak SN rozumie „normalne wynagrodzenie” z pracę w godzinach nadliczbowych – które premie bierze się pod uwagę?
  2. dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych: jak SN rozumie „wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania” – czy dodatek funkcyjny wchodzi do podstawy obliczania dodatku za nadgodziny?
  3. wynagrodzenie za nadgodziny średniotygodniowe przy dłuższym niż miesięczny okresie rozliczeniowym
  4. Wpływ siatki płac na wynagrodzenie za nadgodziny
  5. Ryczałt za godziny nadliczbowe (zasady stosowania ryczałtu, sposób wprowadzania ryczałtu, kalkulacja wysokości ryczałtu, ryczałt za nadgodziny a nieobecność pracownika – stanowisko Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy)
  6. Wpływ udzielania czasu wolnego w zamian za nadgodziny na wynagrodzenie
  7. rekompensata w tym samym / innym miesiącu
 2. Wpływ wyjść prywatnych na wynagrodzenie
 3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe pracowników niepełnoetatowych
 4. Wynagrodzenie za pracę w nocy
 5. Wynagrodzenie za dyżur
 6. Wynagrodzenie za przerwy w systemie przerywanym

VI. Pytania: szkolenie ma wymiar praktyczny, uczestnicy zadają pytania w trakcie trwania szkolenia

 

Szkolenie poprowadzi:

Anna Stokłosa LL.M. –radca prawny. Dyrektor ds. doradztwa prawa pracy w Małopolskim Instytucie Studiów Podatkowych. Specjalista prawa pracy, ubezpieczeń społecznych  i ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa pracy, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach sądowych. Prowadzi procesy w sprawach  z zakresu prawa pracy, reprezentując przede wszystkim przedsiębiorców. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia.

Termin:

5 czerwca 2024 r. w godz. 10.00-15.00.  Szkolenie online w czasie rzeczywistym – webinarium. 

 

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu i głośnikami.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia wpłaty.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu prześlemy Państwu wszystkie informacje techniczne.

 

Cena:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wraz z materiałami w formie elektronicznej wynosi 419 zł.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział wynosi 389 zł.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej