Pracodawa w 2024 roku - praktyczny przegląd zmian wchodzących w życie

6 czerwca 2024 r., online na żywo

Szkolenie prowadzone będzie w sposób bezpośredniego kontaktu z wykładowcą jak na naszych tradycyjnych szkoleniach. Odbędzie się to przy pomocy Internetu. Nie potrzeba do tego żadnych skomplikowanych urządzeń. Wystarczy komputer lub smartfon. Przed szkoleniem otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące podłączenia się do szkolenia. W czasie szkolenia będziecie Państwo mogli zadawać pytania w czasie rzeczywistym w formie bezpośredniej oraz w formie czatu.

 

Informujemy Państwa, że szkolenie będzie nagrywane i potem dalej udostępniane. Wymaga to oczywiście Państwa zgody. W zamian za zgodę na udostępnianie szkolenia, w którym będziecie Państwo uczestniczyć, otrzymacie Państwo miesięczny dostęp do tego nagrania, które będziecie mogli odtwarzać dowolną ilość razy na jednym urządzeniu (bez możliwości udostępniania innym osobom).

 1. 05.2024 r. : dostosowanie stanowisk pracy wyposażonych w monitory do wymogów BHP – praktyczny audyt stanowiska pracy
  1. wymogi co do stołu, monitora, krzesła
  2. uchwyt na dokumenty i podnóżek
  3. odpowiedzialność za brak realizacji obowiązku
  4. połowa dobowego wymiaru czasu pracy – jak rozumieć w przypadku niepełnoetatowców i równoważnego systemu czasu pracy
  5. aktualizacja dokumentacji kadrowej (BHP) – chcecklista dokumentów do aktualizacji
  6. stanowisko pracy pracownika zdalnego – jakie obowiązki po stronie pracodawcy?
 2. Ustawa o ochronie sygnalistów
  1. przewidywana data wejścia w życie przepisów
  2. katalog naruszeń prawa
  3. procedura zgłoszeń wewnętrznych
   • podmioty zobowiązane do wdrożenia
   • jak liczyć osoby zatrudnione?
   •  jak w praktyce zrealizować obowiązek udostępnienia procedury osobie ubiegającej się o wykonywanie pracy
   • treści obligatoryjne i fakultatywne
   • odpowiedzialność za brak wdrożenia procedury
   • szkic wzoru dokumentu z propozycją zapisów
  4. sygnalista
   • kim jest
   • ochrona przed działaniami odwetowymi
   • odpowiedzialność  zatrudniającego za działania odwetowe
 3. Zatrudnienie obywateli Ukrainy po 30.06.2024 r. – przewidywane wydłużenie legalizacji pobytu i zatrudnienia do 04.03.2025 r.
 4. 01.07.2024 r. Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę a skutki kadrowe
  1. skutki dla potrąceń z wynagrodzenia, limitów odpraw, dodatków za pracę w porze nocnej
  2. przewidywane zmiany w sposobie ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
  3. dodatek za szczególne warunki a płaca minimalna (zmiana: 01.01.2024 r.) – definicja, wyłączenie
  4. wynagrodzenie zasadnicze poniżej minimalnego wynagrodzenia – w jakich przypadkach obowiązek
 5. 30.09. 2024 r. – upływ terminu ważności orzeczeń o niepełnosprawności
  1. pracownik z orzeczeniem o niepełnosprawności w zakładzie pracy – kompletna lista uprawnień
  2. termin upływu ważności orzeczeń o niepełnosprawności
 6. Kontrole 2024 r. PIP
  1. zastępowanie umów o pracę umowami cywilnoprawnymi – kluczowe zapisy do umowy
  2. czas pracy
   • doba pracownicza
   • odpoczynek dobowy
   • brak dnia wolnego za pracę w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
  3. urlopy wypoczynkowe
   • udzielenie urlopu wypoczynkowego zaległego – czy musi być wniosek pracownika
   • termin wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany UW
   • wzór porozumienia w sprawie przeniesienia urlopu w naturze
 7. Przewidywane zmiany (sygnalizacyjnie na projektach ustaw)
  1. skrócony tydzień pracy
  2. ozusowanie wszystkich umów cywilnoprawnych i likwidacja zbiegów tytułów do ubezpieczeń społecznych 
  3. wakacje składkowe przedsiębiorców

Szkolenie poprowadzi:

Anna Stokłosa LL.M. –radca prawny. Dyrektor ds. doradztwa prawa pracy w Małopolskim Instytucie Studiów Podatkowych. Specjalista prawa pracy, ubezpieczeń społecznych  i ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa pracy, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach sądowych. Prowadzi procesy w sprawach  z zakresu prawa pracy, reprezentując przede wszystkim przedsiębiorców. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia.

Termin:

6 czerwca 2024 r. w godz. 10.00-15.00.  Szkolenie online w czasie rzeczywistym – webinarium. 

 

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu i głośnikami.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia wpłaty.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu prześlemy Państwu wszystkie informacje techniczne.

 

Cena:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wraz z materiałami w formie elektronicznej wynosi 419 zł.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział wynosi 389 zł.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej