Potrącenia z wynagrodzenia za pracę, zasiłków i innych świadczeń w 2024 r. - warsztat na kazusach. Wykładowca: Anna Stokłosa

Kraków, 5 lipca 2024 r.

Daty innych szkoleń

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na szkolenie prowadzone przez Panią Annę Stokłosę, którego program znajduje się poniżej:

 1. Zmiany w potrąceniach w egzekucji administracyjnej od 25.03.2024 r.
 2. Dokumentacja potrąceń
  1. czy dokumentacja potrąceń powinna być przechowywana w aktach osobowych
  2. okres przechowywania dokumentacji dotyczącej zajęcia
 3. Obowiązki pracodawcy związane z dokonywaniem potrąceń
  1. na etapie przyjmowania do pracy
  2. na etapie zatrudniania
  3. na etapie rozwiązania
  4. w przypadku zbiegu tytułów egzekucyjnych komorniczych
  5. w przypadku zbiegu egzekucji komorniczej z administracyjną
  6. zakres obligatoryjnej informacji udzielanej organom egzekucyjnym (w tym: formułowanie informacji nt. zestawienia składników wynagrodzenia)
  7. termin i adresat przekazywanych zajętych kwot
 4. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę
  1. kilka wypłat w ciągu miesiąca
  2. składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe jak jeden miesiąc
  3. potrącenia obligatoryjne
   • kategorie i kolejność
   • podstawa dokonania potrąceń
   • granice potrąceń (pojedyncze potrącenie i zbieg potrąceń)
   • kwota wolna (m.in. w przypadkach szczególnych, tj. na przełomie roku, przy kilku dniach pracy w miesiącu, na niepełnym etacie, dla pracowników objętych „zerowym PIT”, dla uczestników PPK)
  4. potrącenia dobrowolne
   •  zgoda pracownika – wzór
   •  najczęstsze dobrowolne potrącenia (składki na zz, składki na pkzp, ubezpieczenie na życie)
   •  granice potrąceń i kwota wolna
  5. świadczenia wypłacane po rozwiązaniu stosunku pracy a potrącenia
  6. świadczenia rozliczane po śmierci pracownika a potrącenia
 5. Potrącenia ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych należnych pracownikowi
  1. świadczenia na podnoszenie kwalifikacji zawodowych dopłaty na karnety sportowe, dofinansowanie posiłków
  2. zaliczka na podróż służbową, dieta, koszty podróży służbowych
  3. potrącenia ze świadczeń z ZFŚS
  4. potrącenia z ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
  5. odprawa (emerytalna, rentowa, z tytułu rozwiązania stosunku pracy)
  6. świadczenie urlopowe
 6. Potrącenia z wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych
  1. granice potrąceń – wyliczenie kwoty wolnej
  2. wzór oświadczenia zleceniobiorcy
  3. świadczenia powtarzające się i jedyne źródło dochodu
  4. samodzielne zlecenie i towarzyszące umowie o pracę
 7. Potrącenia z zasiłków
  1. granice potrąceń i kwota wolna
  2. etapy dokonywania potrąceń z zasiłków
  3. zasiłek należny za więcej niż jeden miesiąc
  4. wypłata wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego w jednym miesiącu a potrącenie
 8. Konsekwencje nieprawidłowego dokonywania potrąceń: kary dla pracodawcy naruszającego przepisy dotyczące
 9. Potrącenia a RODO – czy komornik może żądać od pracodawcy podania m.in. imion rodziców, numerów rachunków bankowych
Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Szkolenie prowadzi:

Anna Stokłosa LL.M. – radca prawny. Dyrektor ds. doradztwa prawa pracy w Małopolskim Instytucie Studiów Podatkowych. Specjalista prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa pracy, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach sądowych. Prowadzi procesy w sprawach z zakresu prawa pracy, reprezentując przede wszystkim przedsiębiorców. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia.

TERMIN, MIEJSCE:

5 lipca 2024 r. 10.00, Kraków, Hotel Holiday Inn, ul. Wielopole 4

CENA:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 399 zł i 83 zł za materiały.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 339 zł i 83 zł za materiały.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Gertrudy 7/12 31-046 Kraków

Email: biuro.krakow@isp-modzelewski.pl
Telefon: 500196453

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej