Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 4/2018

 

 

 

Akcyza i Podatek Akcyzowy

 

Serwis Instytutu Studiów Podatkowych pod redakcją naukową prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego zawierający
informacje, interpretacje, komentarze, orzecznictwo oraz publicystykę dotyczącą akcyzy i podatku akcyzowego w
Polsce i Unii Europejskiej.

 

 

Spis treści:

Tekst prof. Witolda Modzelewskiego: Z akcyzą jest źle, a będzie jeszcze gorzej

OBRÓT WYROBAMI AKCYZOWYMI

 1. Nadchodzą zmiany w ustawie o podatku akcyzowym – Malwina Sik
 2. Zmiany wykazu towarów objętych systemem monitorowania przewozu wedle projektu rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. – Joanna Kiszka
 3. Regulacje dotyczące podatku akcyzowego w projekcie ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej – nowa definicja podatnika – Joanna Kiszka
 4. Czy możliwa jest produkcja wyrobów innych niż akcyzowe na terenie składu podatkowego? – Maciej Jendraszczyk
 5. Wiążąca Informacja Taryfowa – Malwina Sik
 6. Obowiązki związane z produkcją na terenie składu podatkowego wyrobów innych niż akcyzowe – Joanna Kiszka
 7. Odpowiedzialność za rozliczenie podatku akcyzowego – Malwina Sik
 8. Sposób prowadzenia dokumentacji dotyczącej wyrobów akcyzowych – Kacper Wolak
 9. Podatnik podatku akcyzowego – wyrok NSA – Marek Zagórski
 10. Obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym – krótka charakterystyka – Marek Zagórski
 11. Ustalenie podstawy opodatkowania w akcyzie – Alan Lipnicki

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW ENERGETYCZNYCH

 1. Zmiany uszczelniające w obrocie olejem napędowym w świetle projektu nowelizacji z 20 kwietnia 2018 r. – Joanna Kiszka
 2. Sprzedaż gaczy parafinowej nie wymaga oświadczenia nabywcy o przeznaczeniu towaru, aby możliwe było zastosowanie stawki 0zł – Maciej Jendraszczyk
 3. Ustalenie wielkości niedoborów w oparciu o dokument SAD – Alan Lipnicki
 4. Uwolnienie uczestnika obrotu wyrobem akcyzowym od obowiązku zapłaty akcyzy – Malwina Sik
 5. Sprawdzenie wiarygodności przedłożonego przez nabywcę oleju opałowego dokumentu – Alan Lipnicki
 6. Opodatkowanie podatkiem akcyzowym biopaliw i komponentów do ich produkcji – Aleksandra Garbarczyk
 7. Wykorzystanie energii elektrycznej w produkcji wyrobów metalurgicznych – Alan Lipnicki
 8. Stawka akcyzy na wyroby energetyczne – Malwina Sik
 9. Zwolnienie od akcyzy w przypadku zakładów energochłonnych – Alan Lipnicki

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 1. Wyrok TSUE w sprawie C-30/17 w przedmiocie opodatkowania podatkiem akcyzowym sprzedaży piw smakowych – Marek Zagórski
 2. Komisja Europejska rozważa aktualizację przepisów dotyczących podatku akcyzowego od alkoholu – Łukasz Cebula
 3. Darmowe próbki alkoholu na festiwalu muzycznym muszą posiadać banderolę – wyrok NSA I GSK 453/17 – Marek Zagórski

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW TYTONIOWYCH

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych – Marek Zagórski
 2. Czy czasowe wypożyczenie suszu tytoniowego oraz zmiana składu chemicznego suszu tytoniowego stanowią czynności podegające opodatkowaniu akcyzą? – Joanna Kiszka

OPODATKOWANIE AKCYZĄ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

 1. Autonomiczność klasyfikacji samochodu dla potrzeb akcyzy – Kacper Wolak
 2. Ustalenie wartości rynkowej pojazdu w odniesieniu do innego modelu samochodu – Kacper Wolak
 3. Formalne przesłanki zwrotu akcyzy od samochodów osobowych – Kacper Wolak

 

ZNAKI AKCYZY

 1. Podatek akcyzowy w zakresie sposobu nanoszenia znaków akcyzy na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych – Kacper Wolak

 

Instrukcje Podatkowe Instytutu Studiów Podatkowych

Wydawnictwa Instytutu Studiów Podatkowych

Polisy Podatkowe