Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 4/2018

 

 

 

Akcyza i Podatek Akcyzowy

 

Serwis Instytutu Studiów Podatkowych pod redakcją naukową prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego zawierający
informacje, interpretacje, komentarze, orzecznictwo oraz publicystykę dotyczącą akcyzy i podatku akcyzowego w
Polsce i Unii Europejskiej.

 

 

Spis treści:

Tekst prof. Witolda Modzelewskiego: Z akcyzą jest źle, a będzie jeszcze gorzej

OBRÓT WYROBAMI AKCYZOWYMI

 1. Nadchodzą zmiany w ustawie o podatku akcyzowym ? Malwina Sik
 2. Zmiany wykazu towarów objętych systemem monitorowania przewozu wedle projektu rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. ? Joanna Kiszka
 3. Regulacje dotyczące podatku akcyzowego w projekcie ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej ? nowa definicja podatnika ? Joanna Kiszka
 4. Czy możliwa jest produkcja wyrobów innych niż akcyzowe na terenie składu podatkowego? ? Maciej Jendraszczyk
 5. Wiążąca Informacja Taryfowa ? Malwina Sik
 6. Obowiązki związane z produkcją na terenie składu podatkowego wyrobów innych niż akcyzowe ? Joanna Kiszka
 7. Odpowiedzialność za rozliczenie podatku akcyzowego ? Malwina Sik
 8. Sposób prowadzenia dokumentacji dotyczącej wyrobów akcyzowych ? Kacper Wolak
 9. Podatnik podatku akcyzowego ? wyrok NSA ? Marek Zagórski
 10. Obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym ? krótka charakterystyka ? Marek Zagórski
 11. Ustalenie podstawy opodatkowania w akcyzie ? Alan Lipnicki

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW ENERGETYCZNYCH

 1. Zmiany uszczelniające w obrocie olejem napędowym w świetle projektu nowelizacji z 20 kwietnia 2018 r. ? Joanna Kiszka
 2. Sprzedaż gaczy parafinowej nie wymaga oświadczenia nabywcy o przeznaczeniu towaru, aby możliwe było zastosowanie stawki 0zł ? Maciej Jendraszczyk
 3. Ustalenie wielkości niedoborów w oparciu o dokument SAD ? Alan Lipnicki
 4. Uwolnienie uczestnika obrotu wyrobem akcyzowym od obowiązku zapłaty akcyzy ? Malwina Sik
 5. Sprawdzenie wiarygodności przedłożonego przez nabywcę oleju opałowego dokumentu ? Alan Lipnicki
 6. Opodatkowanie podatkiem akcyzowym biopaliw i komponentów do ich produkcji ? Aleksandra Garbarczyk
 7. Wykorzystanie energii elektrycznej w produkcji wyrobów metalurgicznych ? Alan Lipnicki
 8. Stawka akcyzy na wyroby energetyczne ? Malwina Sik
 9. Zwolnienie od akcyzy w przypadku zakładów energochłonnych ? Alan Lipnicki

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 1. Wyrok TSUE w sprawie C-30/17 w przedmiocie opodatkowania podatkiem akcyzowym sprzedaży piw smakowych ? Marek Zagórski
 2. Komisja Europejska rozważa aktualizację przepisów dotyczących podatku akcyzowego od alkoholu ? Łukasz Cebula
 3. Darmowe próbki alkoholu na festiwalu muzycznym muszą posiadać banderolę ? wyrok NSA I GSK 453/17 ? Marek Zagórski

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW TYTONIOWYCH

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych ? Marek Zagórski
 2. Czy czasowe wypożyczenie suszu tytoniowego oraz zmiana składu chemicznego suszu tytoniowego stanowią czynności podegające opodatkowaniu akcyzą? ? Joanna Kiszka

OPODATKOWANIE AKCYZĄ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

 1. Autonomiczność klasyfikacji samochodu dla potrzeb akcyzy ? Kacper Wolak
 2. Ustalenie wartości rynkowej pojazdu w odniesieniu do innego modelu samochodu ? Kacper Wolak
 3. Formalne przesłanki zwrotu akcyzy od samochodów osobowych ? Kacper Wolak

 

ZNAKI AKCYZY

 1. Podatek akcyzowy w zakresie sposobu nanoszenia znaków akcyzy na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych ? Kacper Wolak

 

Instrukcje Podatkowe Instytutu Studiów Podatkowych

Wydawnictwa Instytutu Studiów Podatkowych

Polisy Podatkowe