Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 18/2019

 

 

Akcyza i Podatek Akcyzowy

 
Serwis Instytutu Studiów Podatkowych pod redakcją naukową prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego zawierający informacje, interpretacje, komentarze, orzecznictwo oraz publicystykę dotyczącą akcyzy i podatku akcyzowego w Polsce i Unii Europejskiej.

 

 

 

 

 

Spis treści:

Tekst prof. Witolda Modzelewskiego: Akcyza w latach 2020-2024 ? co nas czeka?

 

OBRÓT WYROBAMI AKCYZOWYMI

 1. Nowelizacja przepisów o monitorowaniu drogowym i kolejowym przewozu towarów oraz o podatku akcyzowym wprowadzająca szerszą kontrolę przewozu olejów opałowych ? Alan Lipnicki
 2. Zmiana w zakresie obowiązku wpłaty podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia niektórych towarów będących wyrobami akcyzowymi ? Maciej Flis
 3. Rozszerzenie warunków stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy ? Joanna Kiszka
 4. Nowy wzór zgłoszenia AKC-R ? Agata Strocka
 5. Warunki zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy ? Marek Zagórski
 6. Ustalenie przez płatnika dnia wprowadzenia towarów do składu podatkowego celem obliczenia i zapłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych ? Joanna Kiszka
 7. Klasyfikacja wyrobów akcyzowych w układzie odpowiadającym Scalonej Nomenklaturze (CN) ? Agata Strocka
 8. Rola zabezpieczenia akcyzowego ? wyrok NSA ? Marek Zagórski

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW ENERGETYCZNYCH

 1. Opodatkowanie preparatów smarowych o kodzie CN 3403 ? projektowane zmiany wysokości stawki akcyzy ? Joanna Kiszka
 2. Refakturowanie kosztów nabycia energii elektrycznej przez podmiot będący nabywcą końcowym a obowiązek w zakresie podatku akcyzowego ? Alan Lipnicki
 3. Ujmowanie w ewidencji składu podatkowego informacji o ilości wprowadzanych i wyprowadzanych wyrobów akcyzowych na podstawie wielkości zadeklarowanych przez dostawcę ? Joanna Kiszka
 4. Jak „wprowadzano” do krajowego porządku prawnego akcyzę od wyrobów węglowych ? Marek Zagórski
 5. Brak obowiązku uzyskiwania oświadczeń o przeznaczeniu wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 89 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym a ich rola w systemie determinowania adekwatnej stawki podatku (pozytywny skutek dowodowy) ? Alan Lipnicki
 6. Zwolnienie z akcyzy paliwa przeznaczonego do transportu ? Malwina Sik
 7. Ubytki wyrobów akcyzowych ? nowe przepisy ? Agata Strocka
 8. Przeznaczenie wyrobów gazowych do celów opałowych przez gospodarstwa domowe ? Agata Strocka
 9. Klasyfikacja olejów smarowych dla potrzeb akcyzy ? Kacper Wolak
 10. Stałe wartości opałowe wyrobów węglowych oraz wyrobów gazowych ? Malwina Sik
 11. Zakup i umorzenie „białych certyfikatów” na giełdzie energii  a zwolnienie z podatku akcyzowego ? Malwina Sik
 12. „Cel opałowy” a opodatkowanie akcyzą wyrobów węglowych ? wyrok NSA ? Marek Zagórski
 13. Zastosowanie właściwej stawki podatku w przypadku kalkulacji wysokości zwolnienia energii elektrycznej wytwarzanej z OZE ? Maciej Jendraszczyk
 14. Jaką stawkę akcyzy zastosować do faktury za energię elektryczną? ? Maciej Jendraszczyk
 15. Zwolnienie z akcyzy zużycia biogazu ? Kacper Wolak
 16. Zwolnienie od akcyzy energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii ? Kacper Wolak
 17. Wyroby węglowe zużywane przez podmioty energochłonne ? Malwina Sik

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

 1. Wpływ usługowego rozlewu piwa na możliwość skorzystania ze zwolnienia od akcyzy, gdy w roku kalendarzowym roczna ilość piwa rozlanego na własny rachunek i rozlanego usługowo nie przekroczy 200 000 hl ? Alan Lipnicki
 2. Czy podatnik może przyjąć zwrot napojów alkoholowych oznaczonych nieważnymi znakami akcyzy? ? Maciej Jendraszczyk
 3. Ekstrakt brzeczki podstawowej a podstawa opodatkowania piwa ? Agata Strocka

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW TYTONIOWYCH

 1. Import ekstraktu tytoniowego a powstanie obowiązku podatkowego ? Malwina Sik
 2. Sprzedaż lub utylizacja pozostałości po procesie destylacji ekstraktu tytoniu nie powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym ? Alan Lipnicki
 3. Napełnienie tytoniem do palenia gilz papierosowych umieszczonych w zautomatyzowanym urządzeniu do wyrobu papierosów a podatek akcyzowy ? Agata Strocka
 4. Produkcja i stawki akcyzy wyrobów tytoniowych ? wyrok WSA ? Marek Zagórski

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

 1. Termin zwrotu akcyzy od samochodu osobowego ? Kacper Wolak
 2. Projektowane zmiany zasad dokumentowania zapłaty akcyzy na terytorium kraju od nabytych wewnątrzwspólnotowo samochodów osobowych ? Joanna Kiszka
 3. Autonomiczność klasyfikacji samochodu dla potrzeb akcyzy ? Kacper Wolak

 

ZNAKI AKCYZY

 1. Możliwość zdjęcia znaków akcyzy z wyrobów akcyzowych magazynowanych w składzie podatkowym w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy ? Maciej Jendraszczyk
 2. Zdjęcie banderoli z wyrobów akcyzowych w celu oznaczenia ich znakami zgodnymi z aktualnym wzorem ? Maciej Jendraszczyk