Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 47/2022

 

 

 

 

 

Akcyza i Podatek Akcyzowy

 
Serwis Instytutu Studiów Podatkowych pod redakcją naukową prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego zawierający informacje, interpretacje, komentarze, orzecznictwo oraz publicystykę dotyczącą akcyzy i podatku akcyzowego w Polsce i Unii Europejskiej.

 

 

 

 

 

Spis treści:

Tekst prof. Witolda Modzelewskiego: Kropla drąży skałę: refleksje na temat czynów i pomysłów legislacyjnych w podatkach

OBRÓT WYROBAMI AKCYZOWYMI

  1. Zasady ogólne podatku akcyzowego wynikające z dyrektywy 2008/118/WE – Jacek Sobiech
  2. Wymagana szczegółowość WIA – Marek Zagórski
  3. Brak zwyczajowo stosowanych dokumentów w obrocie wyrobami akcyzowymi a możliwość określenia przez organy podatkowe wysokości zobowiązania podatkowego – Maciej Jendraszczyk
  4. Projektowane zmiany wzorów dokumentów związanych z rejestracją uproszczoną w zakresie podatku akcyzowego – Joanna Kiszka
  5. Przedpłata akcyzy – Rafał Johaniuk

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW ENERGETYCZNYCH

  1. Opodatkowanie akcyzą samego posiadania wyrobu akcyzowego Marek Zagórski

OPODATKOWANIE AKCYZĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

  1. Możliwość stosowania przez państwa członkowie UE obniżonych stawek podatku akcyzowego do piwa produkowanego przez niezależne małe browary. Traktowanie dwóch lub więcej małych browarów jako jednego niezależnego małego browaru – Rafał Johaniuk

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW TYTONIOWYCH

  1. Szeroka definicja płynu do papierosów elektronicznych – Maciej Jendraszczyk

OPODATKOWANIE AKCYZĄ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

  1. Przyczyna uzasadniająca odbiegnięcie od wartości rynkowej przy ustalaniu akcyzy od samochodu osobowego.Marek Zagórski